2020-07-24 Trafiksäkerhet

Påtaglig ökning av antalet återkallade körkort

Rekordmånga körkort har återkallats under det första halvåret 2020. Nästan alltid är det en man som gjort sig skyldig till det som kallas ”en väsentlig överträdelse”, det vill säga kört för fort, mot rött ljus eller medan han använt mobiltelefonen.

I konkreta tal handlar det om 20 303 återkallade körkort. Det är en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period förra året.
Av de som har körkort i Sverige (6,7 miljoner personer) är 53 procent män och 47 procent kvinnor.
När det gäller de återkallade körkorten under januari till och med juni i år hörde 16 540 av dem till män. Det innebär att 81 procent av alla återkallade körkort har en manlig ägare. ”Den stora snedfördelningen syns genomgående i alla olika återkallelsegrunder”, konstaterar Transportstyrelsen.

Män kör generellt mer än vad kvinnor gör, men det förklarar långt ifrån de stora olikheterna mellan könen.
– Man kan inte säga att kvinnor kör bättre än män, men siffrorna talar för att kvinnor kör säkrare än män, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen. En tolkning är att kvinnor inte är benägna att utsätta sig för risker på samma sätt som män, och det återspeglas i statistiken.

Text: Catarina Gisby