2021-09-09 Utbildning

Positivt med extra riskutbildning för tunga trafiken

Det finns uppenbara trafiksäkerhetsvinster med extra riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Det menar NTF som tillsammans med bland andra VTI har undersökt saken. Tungutbildaren Andreas Sjöström, STR, håller med.

Undersökningen presenterades av Malin Lundgren från NTF under den digitala Tylösandskonferensen. Bakgrunden är att yrkesförare av tunga fordon ofta upplever stress, kör för fort och struntar i bilbälte. Trafikolyckor med tunga fordon får dessutom ofta allvarliga konsekvenser.
– Syftet med undersökningen är att se om utbildning kan leda till säkrare tung trafik, sade Malin Lundgren.

Bakom undersökningen ligger, förutom NTF, också bland andra VTI, Sveriges Åkeriföretag och Stora Holm trafikövningsplats utanför Göteborg.
Undersökningen baseras på en utbildning för yrkesförare som under två helger drillades i risker relaterade till bland annat hastighet, trötthet, distraktion och beteende. Deltagarna fick göra praktiska körövningar, diskutera och reflektera. Utfallet av utbildningen har sedan bedömts utifrån bland annat uppföljande enkäter med förarna.

 

Malin Lundgren_400 _2.jpg Enligt enkäten upplevde de ökade kunskaper om risker och en större medvetenhet om till exempel hastighet och att hålla avstånd, enligt Malin Lundgren. Deltagarna svarade också att de efter utbildningen hade lättare att påtala risker för arbetsgivaren, liksom att få dessa åtgärdade.
– Det verkar finnas ett behov av en riskutbildning, som egentligen kanske borde vara en del av grundutbildningen eller en utökad del av YKB, sade Malin Lundgren.

Andreas Sjöström från Utbildarna i Helsingborg representerade STR och pratade om olika utbildningsvägar för yrkesförare och hur utbildning kan påverka trafiksäkerheten.
– En säker tungförare börjar med bra B-utbildning. Om personbilsutbildningen är dålig finns risk för slarv även med andra behörigheter.
Han betonade hur viktigt det är med välutbildad personal inom den tunga transportnäringen genom att berätta om en trailerolycka på Europaväg 6, som sannolikt berodde på ett eller flera felaktiga beslut av föraren. Ingen person kom till skada men olyckan innebar att en flera ton tung stålcylinder hamnade mitt i vägbanan, som fick stängas en hel dag för bärgning.

– Den beräknade samhällskostnaden för detta är 70 miljoner kronor i ökade restider, uteblivna leveranser och annat. Det kan bli dyrt med dåligt utbildade förare.
Andreas Sjöström anser att det finns ett behov av mer riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon. Utbildningen kan införas på såväl gymnasie- och komvuxutbildningar som på Arbetsförmedlingens upphandlade utbildningar.

andreas_S_2_600.jpg

Han slog också ett slag för CSN-lån för körkort, men konstaterade att den maximala lånesumman är snålt tilltagen, vilket kan lura körkortstagarna. För den som vill skaffa en tung behörighet finns inget CSN-lån men det borde införas, anser han.
– Ett CSN-lån för tunga behörigheter med YKB skulle gynna branschen och skapa trafiksäkrare förare för framtiden.

Text: Johan Granath  Foto: Privat och Staffan Gustavsson/redakta