2021-02-09 Driva trafikskola

Privatisering av förarprovet i Norge?

I Norge finns det planer på att konkurrensutsätta förarprovet. Frågan har väckts efter det att Statens Vegvesen, den norska motsvarigheten till Trafikverket, i en konsultrapport kritiserats för ineffektivitet och i en annan rapport påstås ta ut för höga avgifter vid uppkörningar.

Per Ove Sercan Husevik är ordförande i ATL, STR:s systerorganisation i Norge.

Per Ove Sercan Husevik är ordförande i ATL, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, STR:s motsvarighet i Norge. Han menar att ”planer” kanske är att ta i, snarare handlar det om ”tankar” menar han.

Men det finns en diskussion på hög politisk nivå, i Stortinget, och frågan kommer förmodligen att drivas av de två partierna Høyre och Fremskrittspartiet, FRP, i den kommande norska valrörelsen. Norrmännen går till valurnorna i höst.

Bakgrunden är en rapport från konsultfirman Cap Gemini 2017, framtagen på initiativ av norska finans- och samferdseldepartementen som vid den tiden båda leddes av ministrar från FRP. I rapporten kritiserades Statens Vegvesen skarpt. Det handlade om alltifrån brister i såväl styrning som dokumentation och effektivitet.
Resultatet av rapporten blev en kraftig omorganisation av det statliga verket.

Bland annat väcktes ett förslag om att lägga ner en rad provorter för att spara pengar.
– Det var inte ett förslag som vi på ATL tyckte om, säger Per Ove Sercan Husevik. Många körkortsaspiranter skulle få långa resvägar, i vissa fall handlade det om trettio mil eller mer. Statens kostnader skulle helt enkelt flyttas över på kunden.

Politikerna lyssnade på ATL och andra kritiker och stoppade provorts-nedläggningarna. I stället väcktes tankar på att ha ambulerande förarprövare som skulle kunna röra sig över ett större område, och så ställdes frågan om Statens Vegvesen nödvändigtvis skulle ha ensamrätt på examinationen. Fanns det inte andra, privata aktörer, som också skulle kunna göra jobbet?
– Inställningen inom ATL är att det inte är så viktigt vem det är som är examinator så länge kvaliteten på förarprovet är god och tillgängligheten hög, fortsätter Per Ove Sercan Husevik.

Men han tycker inte att det är lämpligt att trafikskolorna själva examinerar eleverna.
– Dels är trafikskolorna i Norge inte mogna för det, dels tycker vi att det är olyckligt om den som utbildar också håller i slutproven. Vi ser helst att en eller flera större utomstående aktörer gör det. ”Pulveriseras” förarprovet ut på trafikskolorna är vi rädda för att kvaliteten på provet skulle sjunka.

Norska Riksrevisionen har kritiserat Statens Vegvesen för att ta ut en för hög avgift för förarprovet. Kostnaden ligger på cirka 2 000 norska kronor.
– Om verksamheten konkurrensutsattes skulle den summan kanske kunna pressas. Men kvaliteten på förarprovet måste vara lika god som i dag. Det är allra viktigast, jämte en hög tillgänglighet. Ingen ska behöva åka trettio mil för att ta körkort, understryker Per Ove Sercan Husevik.

Text: Catarina Gisby