2022-06-23 Trafiksäkerhet

Rörliga reflexer syns bäst

För bilförare är det lättare att se en reflex som rör sig, på till exempel en cyklists ben, än ett orörligt reflekterat ljus från en reflexväst.

Mitt i den ljusa sommaren kommer högskolan i Skövde med en nyhet som rör den mörka årstiden. Forskare har låtit försökspersoner köra bil på nattmörka gator där de möter cyklister som i varierande grad är utrustade med reflexer. Under bilfärderna, som genomfördes i simulator, fick bilförarna i uppgift att tuta så fort de såg en cyklist. Cyklister med eller utan reflexväst syntes på drygt 30 meters avstånd i stadstrafik. Anledningen till att cyklister med reflexväst inte var nämnvärt synligare än de cyklister som saknar sådana västar förklaras med att reflekterat ljus som är förhållandevis orörligt är svårt att uppfatta bland andra ljus på en stadsgata.

För bilförarna var det betydligt lättare att få syn på cyklister som bar reflexer på kroppsdelar i rörelse, till exempel på benen. De var synliga på upp till 60 meters avstånd. Forskarna tror att det beror på att våra hjärnor är programmerade att uppfatta och tolka människors rörelsemönster.

Text: Johan Sievers