2020-08-25 Driva trafikskola

Simulator bra för mycket men kan aldrig ersätta en trafiklärare

Trafikutbildare bör på allvar fundera över vad simulatorer kan tillföra undervisningen.
Det menar Viktor Nyberg, trafiklärare i Umeå.
– Var inte rädd för att simulatorn ska ersätta dig, det kan den aldrig göra, understryker han. Simulatorn är ett pedagogiskt verktyg, på samma sätt som en bok är det.

Vi pratas vid på telefon några dagar innan Viktor Nyberg ska hålla ett webbinarium för STR-medlemmar om hur man som trafikutbildare och pedagog kan se på användandet av simulatorer i körkortsutbildningen.
Viktor Nyberg tog sin trafiklärarexamen för nio år sedan.
– Dessförinnan hade jag kört taxi och tyckte att det fanns brister i hur folk körde. Innan dess hade jag jobbat som bartender på Mallorca och upptäckt att jag tyckte om att ha ett serviceinriktat yrke där man möter många människor.

Viktor.jpgEfter att ha varit trafiklärare i tre, fyra år växte hos Viktor en vilja att bättre förstå hur människor tänker.
– Det fick mig att söka till den treåriga utbildningen i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet. Och den var otroligt relevant. Den utbildningen handlar exakt om det vi sysslar med, hur hjärnan funkar och hur den funkar i relation till teknik och allting annat som finns runtomkring oss.
Senare, under sitt examensarbete, kom Viktor Nyberg i kontakt med det Umeåbaserade simulatorföretaget Skillster (som STR för övrigt samarbetar med) och lade upp en digital utbildning i sparsam körning för C-körkort. Den visade på mycket goda resultat.
– Frågan som då dök upp hos mig var ”varför använder vi inte simulatorer i större utsträckning”.

I dag tror han att han har svaret: Dels handlar det om kostnader, dels handlar det om att man måste förstå hur och när man ska använda simulatorerna på bästa sätt. De fungerar mer eller mindre bra, beroende på sammanhang.
Kostnaderna är numera lägre än tidigare.
– När det gäller användandet fungerar simulatorerna bättre i vissa moment än i andra. Att till exempel träna dragläget i personbil är jättesvårt att åstadkomma i en simulator. Det görs mycket enklare och billigare i bilen. Men att lära sig köra sparsamt kan med fördel göras i en simulator. Bättre för miljön är det också.
Och nej, en simulator kan aldrig ersätta en trafiklärare.
– Simulatorn är ett verktyg som snarare avlastar lärarna så att vi kan göra det som bara vi kan göra och verkligen är bra på, nämligen att hjälpa till att lösa problem och vara coachande. Att få koncentrera sig på detta gör ju också yrket väldigt mycket roligare!

Vissa moment passar bättre att träna i ett fordon, andra kan med fördel tränas i en simulator. – Momenten ska kunna simuleras tillräckligt bra och det ska vara ekonomiskt lönsamt att göra det. Uppfylls inte de kraven är det bättre att göra övningarna i fordonet.

 

Ingen skulle ifrågasätta böckers roll i undervisningen, understryker Viktor Nyberg. De fyller en självklar plats.

Användningen av simulatorer är inte heller en ja- eller nej-fråga.
– Men vi som är i branschen måste tydligare specificera vad det är vi vill ha. Vilka förmågor vill vi som trafikutbildare träna? Bara om vi vet det kan vi ställa rätt krav på dem som utvecklar simulatorerna, betonar Viktor Nyberg.

Text: Catarina Gisby