2020-07-10 Driva trafikskola

Sista numret av pappers-Mitt i Trafiken ute nu

I det sista pappersnumret av tidningen, som fram till 2004 hette STR-Aktuellt och därefter Mitt i Trafiken, kan du läsa om hur trafikskolorna klarar coronapandemin. Men också om fördelarna med att övningsköra med automatväxel.

Mitt i Trafiken finns fortsättningsvis på nätet med adress: mittitrafiken.se

Sista tryckta numret av Mitt i Trafiken kan du läsa som pdf här

Även trafikskolebranschen påverkas av coronapandemin men olika företag berörs på olika sätt. Vissa har mer att göra, andra mindre. Totalt sett har dock det totala antalet nyinskrivna elever minskat och den begränsade mängden förarprov sätter extra press på trafikskolornas verksamhet.


Vi skriver också om fördelarna med att övningsköra och ta körkort på automatväxlad bil. Detta är fortfarande ganska ovanligt trots att över 70 procent av de nya bilarna som såldes 2019 var automatväxlade. Sjögrens Trafikskola i Katrineholm går mot strömmen och har som målsättning att alla elever ska börjar övningsköra på automat, även om de senare i utbildningen väljer att ta ett manuellt körkort.


Mitt i Trafiken tar också reda på vad det innebär att som företag ha hbtq-kompetens. Det kan handla om till synes triviala saker som att istället för att fråga: ”Vad heter din fru?” fråga: ”Vad heter din partner?”


Tidningen rapporterar dessutom från STR:s historiska webbaserade riksmöte den 16 juni. Där valdes Mattias Glemfors till ny förbundsordförande efter Berit Johansson som suttit på posten sedan 2005. Mattias Glemfors var valberedningens förslag och han ser fram emot vad han tycker ska bli ”både fantastiskt och spännande”.