2020-06-09 Bakom ratten

Hur beter sig förarna i en ”självkörande” bil?

Wizard of Oz, förkortat WoZ, är en experimentplattform som gör det möjligt att studera förarbeteende i autonoma bilar som ännu inte finns i produktion. Volvo Cars har gjort flera WoZ-studier där föraren uppmanas att övervaka en självkörande bil och vara beredd på att ingripa om något händer. I studierna försöker man också ta reda på vilken effekt förarutbildning har, liksom krav på att hålla i ratten och varningar när uppmärksamheten brister. 

Det visar sig att många känner sig trygga med det självkörande systemet förbluffande snabbt. Alla försökspersonerna blickade bort två sekunder eller mer från vägen om de inte fick några påminnelser. En person tittade bort så länge som 40 sekunder… Studierna gjordes utmed en bana där det dels fanns en uppblåsbar, stillastående ballongbil, dels en säck placerad på vägen. Ungefär en tredjedel av försökspersonerna krockade med sandsäcken eller ballongbilen.

De som krockade hade hög tilltro till bilens förmåga och ingrep alldeles för sent eller inte alls. Enligt forskaren Emma Tivesten förväntade de sig att bilen både skulle detektera och hantera alla konflikter som kunde tänkas uppstå. De som inte krockade hade generellt låg tilltro till det autonoma systemet. En fråga som forskarna ställde sig var om det fanns något blickbeteende som var överrepresenterat bland de försökspersoner som krockade. Som väntat fanns det ett samband mellan många och långa blickar bort från vägen och kollisioner. Lite mer förvånande fanns ett lika stort samband mellan kollisioner och stint stirrande på vägen. Det var som om försökspersonerna inte såg vad de hade framför sig ändå.

Vidare verkar det som om det finns en risk för ”mismatches” när en del förare upplever att körningen är god och stabil under en längre period. Med ”mismatches” menar forskarna att det uppstår situationer där föraren tror att det autonoma systemet ska ingripa medan det autonoma systemet förutsätter att föraren ska göra det.

Text: Catarina Gisby