2023-03-03 Trafiksäkerhet

STR och NTF Väst samarbetar kring filmer för att stötta AM-förare

Efter sommaren släpper NTF Väst i samarbete med STR sju korta filmer om mopedbilar och A-traktorer. Tanken är att filmerna ska fungera som stöd och hjälp innan den nya AM-utbildningen är på plats.

Både A-traktorer och mopedbilar är sedan några år ifrågasatta från flera håll: Andra trafikanter reagerar på att fordonen är i vägen, går långsamt och stoppar upp trafiken. Från trafiksäkerhetshåll handlar kritiken bland annat om att den korta utbildningen enbart sker på på två hjul och att det är tillåtet att köra utan bälte. Som lök på laxen har antalet olyckor med fordonstyperna ökat rejält. Flera organisationer med trafiksäkerhetsfokus, bland andra NTF och STR, har pekat på att något konkret behöver göras.

 NTF Väst har tidigare tagit initiativ, till exempel att erbjuda riskutbildning för befintliga mopedbils- och A-traktorförare på Stora Holm utanför Göteborg. Vi från STR var på plats den första av dessa utbildningar, säger Jimmy Ceihagen som är ansvarig för myndighets- och regionsamordning på STR.

Cecilia Friis är verksamhetsutvecklare på NTF Väst:

– Vi visste ju att en ny AM-utbildning var på gång och funderade på hur vi skulle kunna bidra till större säkerhetsfokus innan den är på plats. Det kändes som om STR med sin långa erfarenhet av att utveckla pedagogik var en given samarbetspartner, säger hon.

Som redskap för att nå ut valdes film, eftersom det enligt Cecilia Friis är det kanske mest effektiva sättet att kommunicera på. Till exempel fungerar film mycket bra om man vill påverka känslomässigt.

– Film är direkt, väcker snabbt intresse och är dessutom lätt att sprida. Målet är att nå så många som möjligt, både ungdomar och föräldrar, säger hon.

Filmer utgår från risksituationer med målet att skapa eftertanke

Filmerna, som blir runt fyra minuter långa, bygger på nyskrivna manus där både STR och NTF är inblandade tillsammans med en professionell filmproducent. Filmsnuttarna utgår dels ifrån olika risksituationer, dels olika moment som specifikt gäller fyrhjuliga fordon och målet är att stämma till eftertanke. Förutom nyinspelat material, kommer filmerna även att innehålla sekvenser från de krocktester med mopedbil och A-traktor som gjordes på VTI i januari. Tre av filmerna riktar sig till mopedbilsförare och tre till A-traktorförare. Den sjunde filmen vänder sig till föräldrar, allmänhet och medtrafikanter.

NTF Väst, som driver projektet, har sökt och fått pengar från Trafikverket för att finansiera arbetet. Inspelningen är inledd och filmerna ska vara klara i slutet av sommaren, enligt Jimmy Ceihagen. Tanken är att de framför allt ska spridas via sociala medier men också till skolor och trafikutbildare.

STR har enda heltäckande läromaterialet

STR har sedan tidigare tagit fram ett pedagogiskt utbildnings- och lärarmaterial till AM-utbildningen, vilket är det enda läromedlet som är heltäckande för fyr- och tvåhjuliga fordon i AM-utbildningen.

– De här filmerna kommer att vara ett bra komplement till det existerande materialet, säger Jimmy Ceihagen.

Enligt honom kommer AM-utbildningen att förändras, bland annat på grund av att det i AM-målgruppen finns både de som vill köra tvåhjuliga och de som vill köra fyrhjuliga fordon. De framtida AM-förarna kommer i och med förändringen sannolikt att bli bättre utbildade och säkrare förare. Men för dem som redan har körkortet, och utbildar sig innan det nya regelverket är på plats, kan filmerna vara till god hjälp, menar Jimmy Ceihagen.

– Syftet är att öka förståelsen och kunskapen bland de unga och deras vårdnadshavare, att öka säkerheten och minska antalet olyckor. Filmerna är främst tänkta att vara ett stöd i den korta utbildning som AM hittills är.

Innehållet har fokus på säkerhet och ämnen som ska tas upp är till exempel bältesanvändning, hastighet, placering på vägen, trimning och antal passagerare.

– Även sådant som hänsyn ska vi få med, till exempel att vissa tider på dygnet får man tänka på att man kan störa med sitt fordon. Samtidigt vill vi inte komma med pekpinnar. Det är viktigt att utgå från hur de ungas värld ser ut.

Text: Johan Granath Foto: NTF Väst