2022-09-02 Opinion

”Skadade och dödade i trafiken skulle öka om man sänkte körkortsåldern”

Kristdemokraternas förslag om att sänka körkortsåldern från 18 år till 16 år möts av hård kritik. Det är inte med trafiksäkerhet för ögonen partiet föreslår en sänkt åldersgräns, menar till exempel Trafikverkets måldirektör Maria Krafft.

I valrörelsens slutskede har Kristdemokraterna, KD, föreslagit en sänkt körkortsålder. De tycker att 16-åringar ska få köra bil. Inte överallt, ”bara” i de delar av Sverige som KD definierar som ”hjärtlandet”.
Med hjärtlandet menar de landsbygden, eller delar av den.

Partiet vill införa ett ”Buschkort”: ”Buschkortet ska berättiga innehavaren att framföra bil i vissa delar av landet, dock ej i större städer där trafiken är mer komplicerad.”
Det som ligger bakom Buschkortet är bland annat, enligt KD, att ”många ungdomar på landsbygden har svårt att ta sig till gymnasiet när skolskjuts inte erbjuds och busslinjerna blir allt färre”. I dag väljer en hel del av dessa unga, till andra förares förtret, att ta sig till skolan med mopedbilar eller A-traktorer, det vill säga i fordon som kör långsamt i relation till andra fordon. KD:s lösning på problemet är att uppgradera tonåringarna till ”riktiga” bilförare.

– Ålder är en avgörande faktor när det gäller trafiksäkerhet och att sänka körkortsåldern skulle inte gynna trafiksäkerheten, säger STR:s ordförande Benny Gunnarsson, som dock tillägger att STR anser att det ”är bra att ungdomars mobilitet lyfts i debatten”.

STR:s ordförande Benny Gunnarsson:
Att sänka körkortsåldern gynnar inte trafiksäkerheten
Trafikverkets måldirektör Maria Krafft:
Skadade och dödade skulle öka om man sänkte körkortsåldern.

 

Trafikverkets måldirektör Maria Krafft, som forskat om och arbetat med trafiksäkerhet i stort sett hela sitt yrkesliv, svarar följande när Mitt i Trafiken kontaktar henne:
– Det finns en anledning till att körkortsåldern inte är 16, och den har med hjärnans utveckling att göra, vår förmåga till impulskontroll bland annat. Skadade och dödade skulle öka i trafiken om man sänkte körkortsåldern. Så det är inte med trafiksäkerhet för ögonen man föreslår en sänkt åldersgräns.
Däremot, konstaterar Maria Krafft, är det positivt att stimulera körkortstagare till mängdträning genom att tillåta övningskörning från och med 16 år, ”men det gör vi ju redan i dag”.

Företrädare för Transportstyrelsen har också uttryckt kritik mot förslaget. I Vi Bilägare konstaterar myndighetens presschef Mikael Andersson att förslaget för det första skulle kräva lagändringar och för det andra är ”behäftat med svåra gränsdragningsproblem”, utöver att det leder till en försämrad trafiksäkerhet.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson