2022-06-15 Lagar/regler

Skärpta regler för elsparkcyklar

Elsparkcyklar ska från och med i höst inte kunna lämnas hur och var som helst, till exempel på trottoarer och cykelbanor. Från och med den 1 september i år får polisen och kommunerna större möjligheter att flytta på sådana här fordon när de är i vägen för andra trafikanter.

Regeringen har fattat beslutet och kungjorde det under onsdagen.
Elsparkcyklar ska enligt beskedet inte längre kunna parkeras på gång- och cykelbanor, utan ska som andra cyklar hänvisas till cykelställ och särskilda anvisade platser.

– Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar har tyvärr blivit vardag i många städer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i en kommentar.
– Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor, fortsätter han.

Elsparkcyklar som bara ställts eller slängts lite hur som helst ska enligt förordningen flyttas till en uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas, skriver departementet i ett pressmeddelande.
Elsparkcykelföretagen ska betala för de kostnader som uppstår i samband med flytten av fordonen.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson