2019-12-02 Driva trafikskola

Baktalad i sociala medier? Gör så här.

Vad gör man när det sprids osanningar om en på sociala medier? Ska man besvara kommentarerna? Eller bara låta saker och ting vara?

Britt Stakston

Flertalet trafikskolor befinner sig i dag på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat, du kan låta ditt företag synas i många virala rum.
Flödet i de egna kanalerna kan var och en moderera själv, men om någon baktalar en någon annanstans i det digitala flödet, hur gör man då?
Kerstin Axh och Kerstins Trafikskola AB hängdes ut på en facebooksida som skapats för människor som bor i Åkersberga med omnejd. Kerstin Axh visste inte ens att hon omnämndes där förrän en bekant hörde av sig.

Ibland kan det vara bra att gå in och bemöta det som skrivits, menar Brit Stakston, mediestrateg och kommunikationsproffs med digitalisering som specialitet. Men viktigt då är att ha den nöjda kunden för ögonen, inte den missnöjda.
– Vänd dig till den tysta betraktaren. Håll en god ton och ha ett förklarande perspektiv. Skriv inte något ogenomtänkt i affekt. Nöj dig med att korrigera fakta.
Kerstin Axh kunde bevisa att det som påstods om henne och hennes trafikskola inte var sant.
– I sådana fall är det bra att ta skärmdumpar och polisanmäla, precis som hon gjorde, säger Brit Stakston.
Ofta handlar det dock mera om tyckande på sociala medier än om rent förtal.
– Kanske är det då viktigare att presentera motbilder på sin egen hemsida. Människor googlar ju runt och letar efter information. Det är utifrån den samlade bilden de drar sina slutsatser.

Sidor som rymmer både högt och lågt är just sådana sidor som Kerstin Axh kom i kontakt med, sidor som ofta heter något som ”vi som bor i XX” eller ”man vet att man kommer från XX när…”.
– Sådana sidor har ofta en administratör. Man kan alltid vända sig till den administratören och ge sin version av en händelse eller ett skeende. Kanske plockar hen bort inlägget då.

Kerstin Axh tog mycket illa vid sig av det som hände henne. Hur gör man för att klara av en uthängning mentalt?
– Genom att ha perspektiv, svarar Brit Stakston. Sociala medier är inte runstenar. Dels är flödet konstant, dels kommer inte ens människor som har sett och läst ett enstaka inlägg att döma dig enbart utifrån det.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson