2021-09-28 Personbil

Stiltje när det gäller villkor automat

Det lär dröja innan Sverige fattar några beslut kring villkor automat.
– Vi får nog avvakta och se hur det kommande direktivet utformas och därefter får vi i Sverige ta ställning till hur vi ska hantera villkoren för automatväxel och körprov, svarar Olof Stenlund på Transportstyrelsen Mitt i Trafiken när vi undrar vad som händer på det här området.

Bakgrunden är denna:
Väldigt mycket av det som har med körkort att göra styrs av ett EU-direktiv. I dagsläget handlar det om det tredje körkortsdirektivet som det fattades beslut om 2006.

Just nu jobbar man inom EU på ett nytt körkortsdirektiv, det fjärde i ordningen. För närvarande pågår ett slags utvärdering av de gångna åren och mängder av synpunkter kommer in till EU-kommissionen från de olika medlemsstaterna.

– Alla möjliga aspekter ska beaktas så att det inte missas något. Alla medlemsstater ska få möjlighet att ge input till studien, berättar Olof Stenlund.
Han avslöjar att vid det senaste körkortskommittémötet i maj meddelade EU-kommissionen att mötesfrekvensen ska öka från och med september, samt att Transportstyrelsen ska bistå regeringen i kommunikationen med EU-kommissionen. Under det fjärde kvartalet i år och det första kvartalet 2022 ska en öppen konsultation genomföras, där både branschorganisationer och allmänhet ges möjlighet att lämna in synpunkter.

– Målsättningen är att fastställa det nya direktivet under det fjärde kvartalet 2022, vilket kan anses vara en mycket ambitiös tidsplan, säger Olof Stenlund. Sen är det viktigt att komma ihåg att det normalt är ett tidsspann mellan beslutat direktiv och datum för implementering i medlemsstaterna. Det nuvarande tredje direktivet beslutades 2006 och började tillämpas 2013. Hur långt tidsspannet blir för det kommande direktivet vet vi inte än.


Det fjärde körkortsdirektivet är på gång. Den som vill vara med och påverka ska höra av sig till EU-kommissionen. Eller så kan man kontakta Olof Stenlund på Transportstyrelsen, som bistår regeringen i kommunikationen med EU-kommissionen.
Olof_Stenlund_300.jpg

Det kommande fjärde körkortsdirektivet nämndes mer än en gång under årets Tylösandsseminarium, branschens stora konferens om trafiksäkerhet. Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet tyckte att EU inte har hängt med i utvecklingen på körkortssidan. Det produceras till exempel nästan inte några bilar med växelspak längre, ändå utgår körkortslagstiftningen från manuellt växlade bilar.
Många anser att körkortslagstiftningen hindrar bilparken från att utvecklas till en mera klimatvänlig bilpark just på grund av detta.
Ett B-körkort för en manuellt växlad personbil är alltid utgångspunkten, inte ett B-körkort för automatväxlad bil.

I Tyskland kringgår man ”villkor automat”, som denna situation brukar benämnas, genom att ha infört en ny inhemsk lagstiftning. Här kan du ta ett villkorat körkort som bara ger dig rätt att köra automatväxlade fordon, men med tio timmars tilläggsutbildning och körprov på trafikskola gäller körkortet även för ett manuellt växlat fordon.

– Sverige har ingen offentlig uppfattning om Tysklands regelverk, vad jag vet, säger Olof Stenlund. Vi får nog avvakta och se hur det kommande direktivet utformas och därefter får vi i Sverige ta ställning till hur vi ska hantera villkoren för automatväxel och körprov.
Villkor automat regleras i körkortsdirektivets bilaga 2.
Det dröjer ett bra tag innan utformningen av bilagorna börjar diskuteras.
– Först kommer direktivet, sedan kommer diskussionen om bilagorna. Men från Sveriges sida har vi gjort inspel på flera områden, bland annat om att kraven på provfordon bör främja utvecklingen mot elfordon och automatväxling.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson