2021-08-30 Utbildning

STR: Körkortslån är bra - men ta ett helhetsgrepp när det gäller ungas säkerhet i trafiken

De utökade möjligheterna att ta studielån för körkort är bra, tycker STR. Men förbundet tycker att det vore klokt att utreda möjligheten att införa CSN-finansiering även för yrkesförarutbildning.
För övrigt finns en oro för att körkortsåldern i praktiken har smygsänkts.

STR har varit mycket positivt till det statliga körkortlånet sedan det infördes.
– Körkort är viktigt. Det leder till ökad mobilitet och till att unga människor får jobb, säger STR:s förbundssekreterare Christer Wickman. I många fall leder det också till ett ökat självförtroende hos den enskilde.
Så här långt handlar det om att man kan få lån för att ta B-körkort.
STR menar att man borde lyfta frågan om att kunna få CSN-lån även för C- och D-körkort.

– Det skulle kunna vara nästa steg, fortsätter Christer Wickman. Behovet av yrkesförare är enormt stort. Förutsättningarna är förstås annorlunda. Här handlar det om körkort som sällan är privatfinansierade, men vi tror ändå att det vore en god sak att tänka på möjligheten med studielån också när det gäller buss- och lastbilskörkort.
Viktigt är dock, och det vill Christer Wickman understryka, att de utbildningar som körkortsaspiranterna går är effektiva, oavsett körkortstyp. Att utbildningarna verkligen resulterar i att det är medvetna, trafiksäkra förare som ger sig ut i trafiken.

Det körkortslån som finns i dag är knutet till utbildare som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. Lånet betalas bara ut till den som är inskriven i en trafikskola. Men det går faktiskt att använda hela beloppet till att enbart genomföra en mängd förarprov om man vill det.
– Detta skickar felaktiga signaler, även om få lär använda lånet på det viset, säger Christer Wickman.

STR tycker också att det är tokigt att lånet benämns just körkortslån. Att säga förarutbildningslån hade varit bättre.
– En del uppfattar det som att pengarna, de 15 000 kronor man kan få låna, verkligen räcker till ett körkort, men i genomsnitt kostar det mer än så. Speciellt personer med inlärnings- eller språksvårigheter kan behöva längre tid på sig. Säger man ”förarutbildningslån” blir det tydligare att lånet är öronmärkt för förarutbildning, men inte nödvändigtvis att pengarna räcker för att bekosta hela körkortet.


Wickman_1_1200bred.jpg

Christer Wickman, STR:s förbundssekreterare, är rädd för att unga människor som blir en del av trafiken när de körmopedbilar och A-traktorer tar med sig felaktiga beteenden när de sedan börjar köra bil. – Statliga körkortslån är bra, men vi måste diskutera hur unga människor kan vara mobila utan att det tummas på säkerheten.

När det gäller förarutbildning undrar Christer Wickman om behovet någon gång varit större än vad det är idag. Antalet mopedbilar och A-traktorer ökar kraftigt, och med dem olyckorna med de här fordonen. De körs ofta av unga människor med mycket begränsade insikter om hur man beter sig i trafiken.
– Jag är rädd för att de tar med sig felaktiga beteenden när de sedan börjar köra bil, beteenden som kan vara svåra att vända. De kanske är tekniskt skickliga på att framföra ett fordon, men hur är allt det andra, allt det som handlar om hur man är som trafikant bland andra trafikanter?

Han menar att de lågt ställda kraven när det gäller framförande av mopedbilar och A-traktorer inte stämmer överens med erfarenheter från trafiksäkerhetsforskningen. Det finns ju inte ens ett bältestvång.
– Körkortsåldern har i praktiken smygsänkts. Unga människor får frihet utan att den är kopplad till ansvar. De riskerar sina liv. Detta kan inte vara förenligt med Nollvisionen. Så för att summera tankegångarna: Statliga körkortslån är bra, men vi måste få en omfattande diskussion om hur unga människor kan vara mobila utan att det tummas på säkerheten.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson