2023-03-03 Debatt

STR:s styrelse: Svagt regelverk för A-traktorer måste skärpas

I dag är det tillåtet att köra A-traktorer med sommardäck i vinterväglag, utan bälte och med ett obegränsat antal passagerare. Oacceptabelt menar STR, som anser att det krävs omfattande trafiksäkerhetshöjande förändringar i A-traktorernas regelverk.

De nämnda exemplen är bara några i en lång rad som visar hur tillåtande regelverket för A-traktorer är, menar STR:s vice förbundsordförande Maria Stenman.

– Det behövs mycket skarpare bestämmelser för att främja trafiksäkerheten, vilket ju är STR:s fokus. Det handlar om att skapa säkra förare på både kort och lång sikt, säger hon.

Förbundet menar att när femtonåringar kör A-traktor med ett väldigt tillåtande regelverk, finns risken att de lägger sig till med felbeteenden. Ett sådant exempel är att strunta i bilbälte. En VTI-enkät visar att sex av tio som åker A-traktor inte alltid använder bälte.

Maria Stenman_1200x400_2021_Foto Magnus Jensner.jpg

– Det är lagkrav på cykelhjälm för barn upp till femton år. Men när man fyllt femton får man köra A-traktor utan säkerhetsbälte. Det är ju väldigt märkligt. Vi föreslår därför ett antal åtgärder för att skärpa trafiksäkerheten.

Inför grundlig utbildning för att köra A-traktor

Enligt Maria Stenman handlar det förutom om krav på bilbälte också om att begränsa antalet passagerare, så att de inte är fler än vad det finns platser med bälte.

STR vill dessutom införa en mer grundlig utbildning för att köra A-traktor och anser att dagens kurs är för kort och ospecificerad. Till exempel sker den praktiska kördelen på automatväxlad tvåhjulig moped.

– Framförallt betonar vi vikten av utbildning på fyrhjuligt fordon. Helt enkelt på den fordonstyp ungdomen sedan ska köra. Det är en central fråga, liksom en utökad utbildning.

En annan viktig fråga för säkrare A-traktorförare är enligt STR att engagera föräldrarna till de blivande förarna, eftersom dessa fortfarande är barn. STR:s förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i regelverket för A-traktorer handlar överlag om att hjälpa de inblandade att ta ansvar.

– Vi behöver ta hand om och hjälpa de här 15-åringarna, som i många fall har svårt att ta eget ansvar, att fatta kloka beslut utifrån ett trafiksäkerhetstänkande. Våra förslag på ett utbyggt och tydligt regelverk kan bidra till det.

Engagera föräldrar och inför viktgräns

Ytterligare en angelägen åtgärd är att införa en viktgräns för A-traktorer, menar STR. Idag saknas en sådan och det förekommer att femtonåringar kör fordon som väger uppåt 20 ton.

– Vi menar att A-traktorn har ett syfte och gör nytta, speciellt på landsbygden där jag och många andra ju bor är det kanske enda alternativet när det saknas kollektivtrafik. Men vi behöver ett rimligt regelverk. Det vi har i dag, som tillåter barn att köra tung lastbil i vanlig trafik utan bälte med sommardäck i vinterväglag, är orimligt.

Text: Johan Granath