2021-03-12 Driva trafikskola

Succé för digitala introduktionsutbildningen - men den ställer större krav på lärarna

På Kör Eco i Linköping fungerar den digitala introduktionsutbildningen så bra att trafikskolan hoppas att den har ett liv även efter pandemin.
– Förvånansvärt många deltagare kommer mer till sin rätt när utbildningen sker digitalt, menar delägaren Johanna Edelönn.

Det var hon ärligt talat inte helt beredd på.
– Sedan finns det förstås sådant som går förlorat också. Det sker trots allt något i det fysiska mötet mellan människor som är svårt att fånga när man träffas via datorskärmar.
– Vi hoppas därför få möjlighet att erbjuda introduktionsutbildningen både i verkliga livet och digitalt framöver, så att kunderna kan välja det som passar dem bäst.

Redan våren 2020 föreslog flera trafikutbildare att det borde vara möjligt att hålla såväl introduktionsutbildningen som riskettan på distans för att ändå, i dessa pandemitider, kunna utbilda ett rimligt stort antal personer per kurs. Detta krävde dock en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter.
Efter att ha haft ett förslag ute på remiss under senhösten 2020 stod det i januari i år klart att Transportstyrelsen godkänt ett tillfälligt undantag från kravet på närvaro i undervisningslokalerna när det gäller introduktionsutbildningen, men inte för riskutbildningen.

Det tillfälliga undantaget började gälla den 15 januari och löper till och med den 30 juni i år. (Men många trafikutbildare tror redan nu på en förlängning eftersom pandemin förmodligen inte är över till sommaren.)
– Vi hade gärna sett en digital risketta också, fortsätter Johanna Edelönn. I dagsläget är det den enda kurs vi har på plats i våra lokaler. Alla andra kurser sker via datorn och verktyget Zoom.

Den digitala introduktionsutbildningen på Kör Eco är fyra timmar lång, uppdelad på två tillfällen med en veckas mellanrum.
Till detta kommer ett digitalt uppstartsmöte där skolan kontaktar samtliga anmälda deltagare för att se till att det tekniska fungerar.Elin_1_B.jpg
– Man märker ganska snabbt vilka som är haj  på tekniken och inte, säger Elin Palm, som har ansvaret för den här första kontakten med handledarna och körkortseleverna. Noterar vi att det är många som är nybörjare   när det gäller digitala möten väljer vi att ha färre deltagare. Är de mer vana, vilket väldigt  många är vid det här laget, kan antalet deltagare vara fler.
I runda svängar handlar det om tio till sexton deltagare per kurs.

Kör Eco har sina lokaler i centrala Linköping. Mitt i Trafiken följer med Johanna Edelönn in i det ljusa kontorsrum varifrån hon leder den digitala introduktionsutbildningen.
– Här står jag, säger hon och visar med en svepande gest var hon brukar jobba.
Hon konstaterar att den digitala utbildningen fungerar ”alldeles ypperligt”.
– Många kunder kommer mer till sin rätt när utbildningen är digital. När vi har fysiska utbildningar är det säkert mer än hälften som aldrig säger något. Nu, när vi jobbar på länk, kommer fler personer med kommentarer, via chatten eller i de små ”rum” jag kan dela in deltagarna i.

Johanna Edelönn på Kör Eco i Linköping tycker att digital utbildning ställer större krav på henne som utbildare. – Det är en utmaning att ha så många bollar i luften, att ha koll på alla deltagare.

Ser du inga nackdelar?

– Nej, jag vet inte om det finns några nackdelar. Det jag kan se är att den digitala utbildningen kräver mer av mig som utbildare. Jag tycker att jag behöver fler verktyg, till exempel jobbar vi med Menti, där deltagarna via mobilen kan gå in och svara på olika frågor.

Alex Olivera finns på Täby Mopedskola utanför Stockholm. Han tycker också att den digitala undervisningen fungerar bra, men saker och ting tar längre tid. Det gäller att ha en plan, menar han.

Vilka fördelar kan du se?
– Många, att kunna jobba var jag vill. Och att det blir färre resor, vilket är hållbart!
Men Alex Olivera ser även nackdelar. Som att det kan vara tröttsamt att sitta vid skärmen och svårt att ha koll på många deltagare när undervisningen sker på länk. Att det finns de som gärna skyller på teknikkrångel när det kanske inte i första hand tekniken som är problemet.
Båda berättar dock om nästan uteslutande nöjda kunder.


Sandra_KE.jpg En av dessa är Sandra Hultsten i Linköping.
– Jag är en äldre körkortselev, nästan 50, och inte längre så van vid att sitta i skolbänken. Jag tyckte att det var jättebra att min kurs var uppdelad på två tillfällen. Då fick man tid att reflektera mellan utbildningstillfällena.
Alla eleverna fick komma till tals, berättar Sandra Hultsten. Den som inte vågade eller ville prata kunde skriva i chatten.
– Det var väldigt bra tänkt med det förberedande mötet också. Att man från skolans sida gick igenom hur det skulle bli.

Sofia_KE.jpg Sofia Kronkvist, även hon från Linköping, gick introduktionsutbildningen för att kunna vara handledare åt sin son Sixten, 16 år. Även hon understryker hur bra det är med två kurstillfällen.
– Då fick man tid att smälta saker och ting från den ena gången till den andra. Det har ju hänt en del sedan jag själv tog körkort, och man lägger sig till med en del olater. Jag tycker överhuvudtaget att det är väldigt bra med en handledarutbildning, och det var väldigt smidigt att i den här tiden, just nu, kunna genomföra den digitalt.

Text: Catarina Gisby   Foto: Staffan Gustavsson