2023-03-03 Forskning

Svåra skador vid krock utan bälte i A-traktor

Den som krockar i 40 kilometer i timmen riskerar allvarliga skador, kanske till och med döden, om inte bilbälte används. Bland dem som åker A-traktorer är det vanligt att välja bort bälte. För att visa på konsekvenserna lät VTI krocka två A-traktorer och en mopedbilar i sin testanläggning.

I 40 kilometers hastighet kraschar mopedbilen in i ett betongblock modell större. En skarp, hög, smäll och den lilla röda bilen lyfter rejält i bakändan vid kollisionen. Värre bilkrascher har säkert de flesta sett på film. Men konsekvenserna ska visa sig vara allvarliga, om det nu hade handlat om kollisioner med verkliga människor i bilarna. Dessbättre är det istället en bältad krockdocka på förarplats och en obältad på passagerarplats.

Några sekunder efter kollisionen är det knäpptyst i krockhallen. Som om åskådarna drabbats av chock, även om vi alla var helt med på vad som skulle hända.  

Några sekunder efter kollisionen är det knäpptyst i krockhallen. Som om åskådarna drabbats av chock, även om vi alla var helt med på vad som skulle hända. Kanske är det ett slags uppvaknande att vara med när det smäller. Det är inte längre teori och statistik, utan så nära det går att komma verkligheten utan skador och tragedi.

Selander_vit kant.jpg

En av åskådarna är Helena Selander från VTI i Göteborg som bland annat forskar om mopedbils- och A-traktorförares attityder. Hon har gjort en enkätstudie som visar att förarnas säkerhetstänkande är svagt.

– Sex av tio som åker A-traktor uppger att de inte alltid använder bilbälte. För mopedbil är siffran två av tio som säger att de inte alltid har bälte, säger hon.

Helena Selander menar att A-traktor är en säkrare fordonstyp, eftersom det i grunden är en riktig bil med större deformationszoner, krockkuddar och andra skydd. Samtidigt finns inget krav på bilbälte i A-traktor.

– De flesta använder det ju ändå men det borde förstås vara krav på bälte.

Hon berättar också att det bland A-traktorförarna är vanligt att koppla ur ett eller fler av bilarnas säkerhetssystem.

Jan Wenell är expert på krocksäkerhet på VTI och ansvarig för krocktesterna. Även han är medveten om att A-traktorerna ofta är manipulerade. Till exempel kan bältesförsträckare, airbags och andra säkerhetssystem vara urkopplade.

J_Wenall.jpg

– Även antisladdsystemet kopplas ofta bort eftersom man vill använda bilen för att sladda och busköra med, säger han.

Efter en snabbinspektion av mopedbilsvraket och vad som hänt de två krockdockorna är hans omdöme rätt så negativt.

– Jag behöver granska filmerna mer noggrant men min spontana bedömning är att det gått ganska dåligt. Speciellt för den obältade passageraren, som slagit huvudet hårt i vindrutan. Det skulle innebära skallskador, antagligen svåra, kanske dödliga.

Den bältade föraren har enligt Jan Wenell klarat sig bättre men är högst troligt också skadad, kanske allvarligt, på grund av att hela kupén tryckts ihop av kollisionen. Betyget på mopedbilars säkerhet blir lågt.

– De är ungefär som en moped med väderskydd.

Att mopedbilen deformerats kraftigt vid kollisionen är inget som överraskar trafikpolisen Joakim Stenman. Det är förstås ett problem men en ett ännu större bekymmer är förarnas attityder, anser han.

J Stenman.jpg

– Både A-traktor- och mopedbilsförare verkar tro att de är odödliga. Konsekvenstänkandet är obefintligt hos många.

Detta tillsammans med att A-traktorerna ofta är manipulerade för att gå fort, i flera fall väldigt fort, är ett stort bekymmer, anser han.

Både A-traktor- och mopedbilsförare verkar tro att de är odödliga. Konsekvenstänkandet är obefintligt hos många  

– Vi lägger enorma resurser på att utreda och hitta bevis på överträdelser och manipulationer. Tyvärr tar det väldigt mycket av vår tid och drabbar möjligheterna att mota den här brottsligheten ute på vägarna, vilket vi beklagar, säger Joakim Stenman.

Den krockade mopedbilen var den sista av tre krocktester som genomfördes på VTI under januari. Testerna gjordes framförallt för att visa vad som händer den som är obältad. Vid samtliga kollisioner fanns åskådare på plats, bland andra flera unga A-traktor- och mopedbilsförare. Även representanter från Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, media och STR närvarade.

Text: Johan Granath Foto: Staffan Gustavsson och VTI