2023-05-29 Mitt i Trafiken

Svårt hitta manuellt växlade bilar ett av flera problem

Jonas Haaster, utbildningsledare, trafikskolechef och ägare till Sunne trafikskola, är beredd att förändra utbildningen och väntar på att villkor automat ska försvinna.

– Av olika skäl men framförallt för att det kostar oss att ha dubbel bilpark. Ju närmare 50 procent automatkörkort vi kommer, desto fler bilar som står. Ökade kostnader för oss innebär dyrare körkort, säger Jonas Haaster.

I dagsläget tar åtta av tio elever manuellt körkort på Sunne Trafikskola. Ofta därför att de förväntar sig att behöva kunna köra manuellt växlad bil i jobbet eller i andra sammanhang, enligt Jonas Haaster.

– Man vill inte låsa sig och vara hänvisad till bara automat, vilket är en rimlig tanke så länge det finns manuellt växlade bilar.

"Fler körkortstagare skulle välja automatkörkort om regelverket moderniserades och blev tydligare"

Han är dock säker på att fler körkortstagare skulle välja automatkörkort om regelverket moderniserades och blev tydligare. Däremot tror han inte att fler skulle välja att ta automatkörkort för att det skulle vara mindre komplicerat.

– Det är visserligen något enklare i början när man övningskör automat men det är en missuppfattning att det skulle krävas betydligt mindre övningskörning.

"Vi skulle gärna gå över till el men det går ju inte, eftersom regelverket är som det är"

Ett stort problem för Sunne Trafikskola är svårigheten att få tag på manuellt växlade bilar. I dag kör trafikskolan Volvo, som dock inte längre tillverkar några modeller med manuell växellåda, enligt Jonas Haaster. Hållbarhet är en annan fråga som bekymrar trafikskolan.

– I dag kör vi dieselbilar, vilket man nästan skäms för ur hållbarhetssynpunkt. Vi skulle gärna gå över till el men det går ju inte, eftersom regelverket är som det är. Så vi får vårda de växlade bilar vi har helt enkelt.

Text: Johan Granath