2024-01-19 Mitt i Trafiken

Taxibranschen: ”Kortare utbildning inte lösningen på förarbristen”

Problemen i taxibranschen liknar dem i övriga transportsektorn: Det är svårt att hitta behöriga chaufförer. Men lösningen finns inte i en förenklad och kortare B-körkortsutbildning, menar branschföreträdare. 

Taxibranschen har, liksom övriga transportbranschen, bekymmer med att hitta kompetent personal. Hösten 2022 saknades, enligt Svenska Taxiförbundets egna siffror, 7 000 förare.

– Vi har sedan länge svårigheter att hitta utbildad personal och vi ser att det kommer att vara svårt även framöver, säger Pierre Cederberg som är medlemsansvarig på Svenska Taxiförbundet.

Det finns egentligen två vägar till taxiföraryrket. Den absolut vanligaste är att gå en digital kurs i Taxiförbundets regi, vilket leder till taxiförarlegitimation som utfärdas av Transportstyrelsen. För att få ta en sådan legitimation ska man ha fyllt 21 år (kommer att sänkas till 20) och haft körkort i minst två år. Den studerande måste också klara två teoretiska och ett praktiskt prov.

Den andra vägen till taxiföraryrket går via gymnasieskolans fordonsprogram om studenten väljer utökad kurs för D-behörighet, alltså körkort för buss.

– Tyvärr är det nästan ingen som väljer den inriktningen. Det handlar om ett väldigt begränsat antal genom åren, konstaterar Pierre Cederberg.

Detta gör att instegsåldern, som han kallar den, i yrket blir 21 år. Det är i praktiken alltså en lägstaålder för att arbeta som taxiförare. Det innebär att det är svårt att hitta arbetskraft, eftersom att ett relativt stort antal förare dessutom inte riktigt håller måttet.

– Vi ser tyvärr ganska många taxiförare som har dåliga kunskaper om trafikregler, väginformation och hur man beter sig på väg, trots att de har B-behörighet och taxiförarkort.

Att kunna köra tryggt, säkert och smidigt är enligt Pierre Cederberg ett yrkeskrav. För att göra ett bra jobb behövs dessutom förmåga att kunna bemöta olika slags människor, till exempel personer med särskilda behov, barn, äldre, sjuka och en rad andra.

– Det är viktigt att man kan bemöta människor respektfullt. En förutsättning för det är bland annat att man kan skapa en trygg situation i bilen, på vägen. Förare med sådana egenskaper skapar även trygghet hos arbetsgivarna.

En grundläggande god B-körkortsutbildning som ger säkra och insiktsfulla bilförare är en förutsättning för kompetenta taxiförare, enligt Pierre Cederberg. Han menar att utbildningen hellre får ta tid och ge aspiranterna en god grund, än gå fort och fel.

– Det är förstås viktigare att ta till sig det som utbildningen betonar om säker körning, hur det fungerar i praktiken, än att bara känna till det i teorin. Men vi vet att det finns de som vill få körkort snabbt och tar genvägar förbi det som skapar insikter och förståelse om till exempel risker. 

Han skulle gärna se en B-utbildning som ännu mer betonade risk och beteende. Men även själva körningen, hur man som förare hanterar avstånd till framförvarande eller andra praktiska frågor, till exempel GPS-navigering.

– Jag skulle vilja se en allmänt uppdaterad B-utbildning som med sin tid. Att de flesta snart kör automat är till exempel inget konstigt. Jag tror inte att lösningen på transportbranschens rekryteringsproblem är en kortare och enklare utbildning.

Text: Johan Granath