2021-01-12 Tunga släp/fordon/YKB

Tillfällig inhemsk lag förlänger YKB-giltighet

Regeringen vill förlänga yrkeskompetensbevisens giltighet ytterligare på grund av covid-19-pandemin. Eftersom EU ännu inte fattat beslut i frågan krävs en ny inhemsk lag. Den föreslås träda i kraft den 1 februari.

YKB måste förnyas vart femte år. Den yrkesförare som inte förnyar sitt yrkeskompetensbevis får körförbud.
På grund av pandemin är det problem för många yrkesförare att förnya sina YKB. Att göra hela utbildningen digitalt är i dag inte möjligt. Därför begärde infrastrukturminister Tomas Eneroth före jul, den 8 december, på ett möte med EU:s transportministrar en förlängning av dispenserna för yrkeskompetensbevisen.
Detta är i grund och botten en fråga för EU.
Dispenserna kräver egentligen en ändring av det som kallas Omnibusförordningen.

Men EU-kommissionen har inte kunnat lämna något besked i frågan, och därför har den svenska regeringen bestämt sig för att hantera problemet på ett annat sätt. Regeringen lägger fram en proposition i riksdagen som går ut på att regeringen ska tillåtas att förlänga giltighetstiden för YKB.

YKB som löper ut mellan den 1 februari och den 31 juli i år förlängs i och med den nya lagen med sex månader, och YKB som började löpa ut den 1 november 2020 och fortsatt gör det till den 31 januari i år ska undantas från kravet på förnyelse under sex månader.

I ett pressmeddelande säger Tomas Eneroth att ett fungerande transportsystem är ett måste, och att enskilda förare inte ska komma i kläm på grund av brist på besked från EU.
Lagen som förmodligen klubbas igenom den 1 februari föreslås också upphöra den 31 augusti.

Text: Catarina Gisby