2021-02-09 Utbildning

Transportstyrelsen drar in utbildningstillstånd

Transportstyrelsen drar in tillståndet för en halkbana i Stockholms län att bedriva risktvåan för B-körkort. Myndigheten menar att körkortselever inte har fått den utbildning de har rätt till.

Transportstyrelsen informerar om det indragna tillståndet på sin hemsida. Flera medier uppmärksammar saken, bland annat Dagens Nyheter.
Det handlar om Gnesta & Södertälje Halkbana AB.

Myndigheten säger sig ha funnit flera allvarliga brister i halkbanans riskutbildning. Företaget lär bland annat ha anmält att 276 personer har gått riskutbildningen, trots att de inte har varit registrerade hos utbildaren.
Vidare menar Transportstyrelsen att undervisningsplanen inte har följts (utbildningen ska ha varit för kort) samt att obehörig personal har stått för den utbildning som ändå getts.

Gunnar Holgersson, sektionschef på Transportstyrelsen, säger att företagets brister är särskilt graverande eftersom riskutbildningen är en förutsättning för att eleverna ska kunna bli ansvarstagande och säkra förare.
– Därtill utgör utbildarens agerande en osund konkurrens gentemot de utbildare som följer reglerna.

Mitt i Trafiken har utan framgång sökt företrädare för Gnesta & Södertälje Halkbana för en kommentar.
Transportstyrelsens beslut kan överklagas.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson