2021-03-23 Coronavirus

Trafiklärare utsatt yrkesgrupp när det gäller covid-19

Trafiklärare är en yrkesgrupp som löper större risk att drabbas av svårare covid-19 än många andra yrkesgrupper. Det visar en färsk rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i Region Stockholm.

Det handlar om risken för slutenvård, det vill säga risken för att bli inlagd på sjukhus på grund av covid-19, relaterat till hur fysiskt nära man i yrket uppskattas arbeta andra människor, samt hur ofta man i sitt yrke utsätts för sjukdomar och infektioner.

Analysen omfattar 1 037 811 individer bosatta i Stockholms län i åldrarna 18 till 64 år, alla yrkesverksamma.
2 984 av de här personerna har någon gång under perioden 1 mars 2020 till 30 november 2020 vårdats på sjukhus på grund av att de har smittats av coronaviruset.

Att arbeta nära andra människor är en riskfaktor. Att i arbetet dessutom vara utsatt för sjukdom och infektioner är ytterligare en riskfaktor.
Att vara utsatt för båda faktorerna ger en högre risk än att bara vara utsatt för en faktor.
”Sambanden ses genomgående hos både män och kvinnor, i olika åldersgrupper och vid justering för socioekonomiska och andra individuella riskfaktorer”, skriver forskarna i rapporten.

Det ska understrykas att urvalet när det gäller trafiklärare, som dessutom i rapporten återfinns i samma grupp som ”instruktörer”, är mycket litet. Av 1 910 insjuknade i den här gruppen har endast 14 personer varit inlagda på sjukhus med covid-19.
Slutsatsen i rapporten är ändå att det finns en fördubblad risk att behöva vårdas på sjukhus om man är trafiklärare/instruktör jämfört med personer som jobbar i yrken där de inte dagligen under en längre tid arbetar nära andra människor. Fritidsledare, pastorer och behandlingsassistenter löper ungefär samma risk som trafiklärare.

Fördubblad risk kan man också se för läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många andra som arbetar inom sjukvården. Här är underlaget också betydligt större.
Sambandet mellan exponering i arbetet och risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ser likadant ut under hela perioden. Situationen har inte blivit bättre under tiden. Det talar enligt forskarna för att det finns ”ett behov av att utvärdera skyddsnivån inför det fortsatta pandemiskedet”.Rapporten har tagits fram på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Text: Catarina Gisby

Här kan du läsa rapporten