2021-09-21 Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet bra investering

Sträck på er trafiklärare. Att investera i trafiksäkerhet kan nämligen vara intressant för pensionsbolag och kapitalförvaltare. Det anser försäkrings- och pensionsbolaget Folksam som kan tänka sig att satsa på trafiksäkerhetshöjande projekt.

Folksams vd Ylva Wessén

Tanken framfördes av Folksams vd Ylva Wessén vid den digitala Tylösandskonferensen.
– Folksam ser att det finns möjligheter att finansiera trafiksäkerhetsprojekt via obligationer, med en placeringshorisont på kanske 30-40 år. Vi och flera andra söker efter den typen av investeringar. Om staten eller någon kommun skulle emittera en obligation på temat trafiksäkerhet så skulle det vara intressant för oss, sade hon.

För tillfället finns många investerare som letar alternativ till räntemarknaden, enligt Ylva Wessén. Det gäller både i Sverige och i andra länder. Förklaringen är att räntorna varit låga länge och under pandemin har många länder satt in extra ekonomiskt stöd som har gett en snabbt växande ekonomi. Det är helt enkelt gott om pengar.

Bara i Sverige är det mycket stora summor som söker placering för långsiktigt säker avkastning. Folksam förvaltar enligt Ylva Wessén över 500 miljarder kronor och totalt förvaltar de svenska försäkringsbolagen omkring 6 000 miljarder kronor.

Att andra än stat och kommuner investerar i trafiksäkerhetshöjande projekt är inget konstigt. Enligt Ylva Wessén kan till exempel kommuner och regioner ställa ut obligationer till försäljning. Ett annat sätt att uttrycka det är att en offentlig aktör, till exempel en kommun, med hjälp av obligationer tar ett lån till fast ränta. Det handlar visserligen om en relativt låg ränta men en långsiktigt säker avkastning är exakt vad investerare, till exempel försäkrings- och pensionsbolag letar efter. För Folksam som både förvaltar pensioner och är en av de största aktörerna inom bilförsäkring är detta extra intressant.

Jonas Eliasson, som är måldirektör på Trafikverket och modererade föreläsningen, var intresserad av upplägget.
– Så offentliga institutioner kan kapitalisera på sin kreditvärdighet genom att ställa ut obligationer för att finansiera till exempel infrastrukturprojekt med trafiksäkerhetsambitioner?
– Ja, det är ett sätt att uttrycka saken, svarade Ylva Wessén.

Hon menar också att upplägget kan fungera globalt, vilket har extra stor betydelse för möjligheten att nå de transport- och trafiksäkerhetsmål som är en del av FN:s 17 globala mål. En världsomfattande satsning på trafiksäkerhet, med exempelvis Världsbanken som garant för trafiksäkerhetsobligationer, skulle också göra det möjligt att satsa där pengarna gör mest nytta. Till exempel i Indien som har stora trafiksäkerhetsproblem.

Ett problem i dagsläget är dock att investerare och offentliga aktörer med trafiksäkerhetsprojekt har svårt att hitta varandra. Det saknas funktioner för att knyta ihop pengar med projekt - en slags mäklare om man så vill.
– I Sverige skulle staten kunna spela en sådan roll och internationellt kan det till exempel handla om Världsbanken, sade Ylva Wessén.

Ett annat bekymmer är att det troligen saknas kunskaper hos offentliga aktörer, menar Jonas Eliasson.
– Har kommuner ens koll på att de kan emittera obligationer, till exempel ett lån för att bygga en säker cykelväg?

 

Text: Johan Granath Foto: Folksam