2021-01-21 Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsavtryck lika viktigt som klimatavtryck

Det höjs allt fler röster för att företag ska redovisa sina ”fotavtryck” när det gäller trafiksäkerhet, på samma sätt som många redan redovisar vilka avtryck de sätter när det gäller koldioxid och andra klimatpåverkande utsläpp.
– Blir det känt att 25 barn dör i ett företags värdekedja varje år, då har det effekt, säger Claes Tingvall, tidigare måldirektör på Trafikverket, i dag konsult på AFRY.

Claes Tingvall redogjorde på Transportforum, VTI:s årliga stormöte i transportbranschen, för hur man i dag tänker internationellt kring trafiksäkerhet och hållbarhet.
Förra året ägde FN:s tredje globala trafiksäkerhetskonferens rum i Stockholm. Sverige stod för värdskapet. Konferensen avslutade A Decade of Action, det decennium som FN särskilt ägnat åt road safety, trafiksäkerhet.
1,3 miljoner människor dör årligen i trafiken. 100 000 av dem är barn. Bland barn och unga i åldern 5 till 29 år världen över är trafikolyckor den vanligaste dödsorsaken.

Under FN-konferensen nämndes ordet värdekedja flitigt. Det beskriver en varas väg, via otaliga underleverantörer och produktion till själva användningen av produkten. (Det kan också handla om en tjänst.) Processen börjar ofta i ett låg- eller medelinkomstland och slutar i den rikare delen av världen. I framtiden blir det ett måste att redovisa hur trafiksäker den här värdekedjan är, menade många talare på FN-konferensen, och detta upprepade Claes Tingvall på Transportforum.
– Företag måste kunna redovisa sina mål när det gäller trafiksäkerhet och de måste kunna tala om hur många som omkommer eller skadas allvarligt i värdekedjorna.

AFRY håller därför på att utveckla ett ”road safety index” för att hjälpa företag att redovisa sin trafiksäkerhet på ”ett enhetligt, heltäckande och öppet sätt”. Tanken med indexet är att det också ska skapa incitament för förbättring.
Världens största företag har lika stora ekonomier som hela länder.
På en lista över världens tio största ekonomier ligger till exempel företaget Walmart på tionde plats, efter Kanada.
När man inser detta blir det också tydligt vilken stor betydelse det har att få företag att ta trafiksäkerhetsansvar, menar Claes Tingvall.
– Och det ska vara ekonomiskt lönsamt för dem att ta ansvar.

Text: Catarina Gisby