2023-10-20 Mitt i Trafiken

Trafikutbildning för livet – viktigt få med handledarna

Direkta samtal och stor tydlighet om vad handledaruppdraget innebär. Det är viktiga verktyg för att få med handledarna på vägen till körkort.
– Vi utbildar för livet, inte för provet, säger trafikläraren Magdelen Lundmark Lundström på Roberts trafikskola i Piteå.

Hon tycker i stora drag att handledarkontakterna fungerar väl men att det finns tillfällen när de får större betydelse. Till exempel när handledarens värderingar står i vägen för de synsätt som trafikskolan vill förmedla. Det kan handla om detaljer men också om större, värderingsmässigt, mer svårhanterliga saker.

– Till exempel handledare som en gång fick lära sig på ett sätt, men där man idag lär ut annat, till exempel miljömedveten körning. Kör man miljömedvetet så blir körningen automatiskt säkrare, säger Magdelen Lundmark Lundström.

Hemmets värderingar kan krocka med trafikskolans

De elever som kör med en vårdnadshavare får ofta med sig hemmets värderingar, som kan krocka med trafikskolans. Att vi tycker olika måste förstås respekteras, menar hon, men eleven kan inte lära sig köra bil på olika sätt, beroende på vem som sitter bredvid. I fall där det finns värderingskrockar mellan handledare och trafikskola är det viktigt att få eleven att tänka själv, menar Magdelen Lundmark Lundström.

Magdelen Lundmark_200x200.jpg

– ”Hur tror och tycker du?”, kan vi fråga. Vi får försöka påverka lite i taget under längre tid, eftersom det tar tid för eleven att utmana sina egna värderingar. Som lärare får jag liksom ha ett pågående samtal med honom eller henne.

Kontakten med handledaren betydelsefull

Att få eleven att tänka själv är ofta nyckeln till förändring. Samtidigt är kontakten med handledaren betydelsefull och handledarna är alltid välkomna att åka med på Magdelen Lundmark Lundströms lektioner. Om värderingsproblemen kvarstår kan läraren behöva ta ett enskilt samtal med handledaren. Det är dock ovanligt, betonar hon.

– Det är mycket vanligare att jag till exempel hör av mig med uppmaningar om att eleven behöver hjälp med teorin. Där brukar jag rekommendera handledarna att göra ett test på det digitala utbildningsmaterialet. Både för att få en större förståelse för vilka kunskaper som krävs men också för att handledarna själva ska inse vad de minns och inte minns.

Enklare att motivera handledare i dag

Det är enklare att motivera handledare i dag än tidigare, tycker Magdelen Lundmark Lundström. För bara något årtionde sedan var det betydligt vanligare att handledarutbildning betraktades som ett sätt för trafikskolorna att tjäna mer pengar. Nu är inställningen mera: ”Klart vi ska gå handledarkurs”, menar hon.

– Vi vill ju hjälpa och bidra till ett billigare körkort som också ger säkrare förare. Men det är otroligt viktigt att vi är tydliga. Att vi inte tummar på vad vi ska förmedla som trafikskola, till exempel om beteenden och säkerhet och vad som faktiskt krävs för att ta ett körkort. Vi utbildar för livet, inte för prov.

Det handlar om att vara så tydlig som möjligt, att till exempel i detalj visa hur man gör för att backa runt hörn. Luddighet innebär osäkerhet och ofta en fri tolkning, vilket leder fel, menar hon.

För att undvika sådant är det viktigt att handledarna känner sig välkomna att ställa frågor, oavsett vad de handlar om, menar Magdelen Lundmark Lundström.

– Det ska kännas bra att ta kontakt med trafikläraren om man har frågor men saknar bra svar. Man ska inte behöva gissa.

Magdelen Lundmark Lundström har själv inga bekymmer med att lämna ut sin jobbmejl till handledare för att kunna bidra till att lösa deras problem.

– Jag vill skapa en relation, lite som en personlig coach, eftersom jag av egen erfarenhet vet att det kan vara rätt krångligt att som förälder plötsligt befinna sig i lärarrollen. Vissa har svårt att få det att fungera och då kan vi trafiklärare bidra till att lösa upp vissa knutar.

Text: Johan Granath

Körkortspodden STR

Du har väl inte missat Körkortspodden STR? Bland annat finns ett separat avsnitt som rör just handledarskap >>