2020-11-13 Tunga släp/fordon/YKB

Transportföretagen vädjar om förlängning av YKB

Transportföretagen vill ha ytterligare förlängning av YKB med tanke på den rådande pandemisituationen. En så kallade hemställan har skickats till regeringen.

En hemställan är liktydigt med en vädjan, att man anhåller om någonting.
Och skälet till att Transportföretagen skickar in denna vädjan är att de menar att förutsättningarna och möjligheterna för företag och förare att genomföra utbildningar i dagsläget är begränsade på grund av pandemin och de restriktioner som är en konsekvens av pandemin. Enligt tidningen Transportarbetaren är många yrkesförare oroliga över att tvingas gå YKB-kurser tillsammans med kollegor och därmed utsätta sig för ökad risk att drabbas av covid 19.

– Samtidigt måste det säkerställas att det finns tillgång till förare så att de samhällsviktiga transporterna fungerar, säger Maria Sjölin Karlsson som arbetar med kompetensförsörjning inom Transportföretagen, i en kommentar.
YKB är inte en fråga som är exklusiv för Sverige. En ansökan om att förlänga perioden då förare kan gå sin fortbildning för att få ett förnyat yrkeskompetensbevis måste skickas in till EU.
Ett alternativ vore att arbeta för att införa en nationell möjlighet att reglera och förlänga giltighetsperioden för YKB, menar Transportföretagen.

Krav på YKB har funnits i snart fem år. Transportföretagen understryker att det innebär att majoriteten av alla yrkesförare inom godstransporter kommer att ha ett behov av att förnya sina yrkeskompetensbevis under nästa år.

Den 4 juni i år trädde en EU-förordning i kraft som innebar att giltighetstiden för bevis som gick ut under perioden 1 februari - 31 augusti 2020 förlängdes med sju månader. Men förare som har YKB som till exempel upphör den 1 september måste alltså enligt de regler som gäller vidareutbilda sig.
YKB omfattar fem delkurser på sammanlagt 35 timmar. Högst tolv av dem får genomföras på distans.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson