2020-12-02 Driva trafikskola

Tydligt inkluderande ledarskap ökar lönsamheten

Uppmuntrar du som företagsledare beteenden hos dina medarbetare som du vill ser mer av? Grattis i så fall! Då ökar också chanserna för att ditt företag ska vara lönsamt.

Lönsamhet seglade upp som den viktigaste frågan i STR:s senaste medlemsenkät. I coronatid har den frågan fått ytterligare relevans. Just nu är det tufft för många.
Desto viktigare är det att få påfyllning utifrån, att bli inspirerad och att till exempel få ta del av forskningsresultat som motiverar en att gå vidare.
Ett sådant tillfälle yppade sig när STR anordnade webbseminariet ”Hållbart företagande och hållbart ledarskap” under ledning av konsulten Johan Book från organisationen Hej Engagemang. Han betonade flera gånger att han inte lyfter en massa ”tyckande”, utan att det han förmedlar är evidensbaserat, det vill säga har stöd i forskningen.


Så – Hur styr vi och leder våra verksamheter? Hur ser ett gott ledarskap ut?
Johan Book berättade om en egen erfarenhet, om en chef han hade i sin ungdom när han arbetade som bud. Varje dag frågade chefen sina medarbetare ”hur har det gått”. Han ville veta vad som hade varit bra och vad som hade varit mindre bra. Därtill undrade han ”finns det någonting jag kan göra för att det ska bli bättre”. 

– Chefen tog bort trösklar, vilket fick oss att må bra. Men det var också så att vår avdelning kunde visa på en större lönsamhet än alla andra avdelningar på det företaget.
Hög personalomsättning är aldrig något gott tecken. Det skickar signaler om att arbetsmiljön förmodligen inte är så god. Människor söker sig bort.
Människor som känner sig värdefulla stannar kvar.
– De mår bättre, de presterar bättre och det sin tur leder till ett bättre resultat.
Ditt bästa verktyg som chef och arbetsledare heter uppmuntran. – Uppmuntra de beteenden du vill se mer av. Uppmuntra framför allt slitet. Ge feedback till ”görandet”. Det är ännu viktigare än att ge beröm för resultatet.

Johan Book berättade om ett av Icas lager. När han kom in som konsult i företaget fungerade saker och ting inte särskilt bra. Personalomsättningen var hög och svinnet stort. Sjukfrånvaron likaså. Men genom att skapa engagemang och samsyn och utveckla goda relationer vände utvecklingen.
Att verkligen leda verksamheten visade sig vara enormt viktigt.
Ledningen hade när det gick dåligt jobbat på med ungefär samma saker som alla andra. Med det nya tänket avsatte de halva sin tid till ledningsarbete. Kunde det löna sig? Färre jobbade ju därmed i produktionen?

– Vill man ha en frisk organisation gäller det att börja i ledarskapet, betonade konsulten Johan Book när han höll i webbseminariet om hållbart företagande. Chefer som vill påverka medarbetares beteenden måste förändra sina egna beteenden, menar Johan Book. Att göra på ett annat sätt kan ta emot. Men det kan leda till fantastiska resultat, som till exempel högre lönsamhet.


Jo, det lönade sig. Produktiviteten ökade med 23 procent.
Många företag sätter också stor tilltro till sin strategiska planering. Men faktum är att strategiplaner har låg påverkan på utfallet. Tydligt ledarskap däremot, där medarbetarna inkluderas och engageras, har hög påverkan. Det absolut viktigaste för goda medarbetarprestationer är – med stöd från forskningen – tillit till att den andra parten går att lita på, att bägge parter upplever att man står bakom varandra och backar upp varandra, att det finns en ömsesidig positiv känsla och gillande mellan båda parter i relationen, och att de inblandade har en ödmjukhet inför varandras förmågor.
Dåliga relationer växer fram om ledaren är elak, ohövlig, dålig på att lyssna och dålig på att hålla vad hen lovar. Ett låt-gå-ledarskap leder inte heller till framgång.


STR-medlemmarna samlades vid tre tillfällen i mindre grupper för att diskutera det som sades under seminariet. – Det är enkelt att sätta upp mål, men riktningen dit? Det är där det blir svårt, menade Robert Höög från Gustavsbergs Trafikutbildningar AB. Samt att det kan vara knepigt att frigöra tid för att ägna sig åt ledarskap.


– Jag tror att jag ibland är lite för mån om att alla ska komma till tals, sa Jeanette Jedbäck Hindenburg, Nacka Trafikskola och ledamot av förbundsstyrelsen. Jag arbetar medarbetarcentrerat och det tar mycket tid. Samtidigt är jag ju inte med mina trafiklärare ”på jobbet”. Vi träffas inte så mycket under en dag. Så ser vårt jobb ut. Det finns inte mycket tid till att credda och motivera.
STR:s vd Håkan Björklund sa att han fick lite dåligt samvete när han hörde Johan Book tala om vikten av uppmuntran.
– Jag är nog bättre på att uppmuntra grupper än enskilda personer, medgav han självkritiskt. Generellt är vi kanske alla lite dåliga på att visa omtanke och tacksamhet. Det är enkelt att ta mycket för givet.

Text: Catarina Gisby