2020-08-21 Trafiksäkerhet

Tylösandskonferensen ställs in

Tylösandsseminariet ställs in helt och hållet i år. Coronaviruspandemin gör det fortsatt omöjligt att hålla ett fysiskt seminarium med ett deltagarantal över femtio.

MHF:s årliga trafiksäkerhetskonferens, som brukar locka ett par hundra deltagare, hålls normalt i Tylösand. På grund av den pågående pandemin beslöt man i våras att skjuta upp träffen, och dessutom låta den äga rum i Stockholm i november.
Men under gårdagen kom beskedet att det inte blir något seminarium överhuvudtaget.

MHF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och i och med att de restriktioner som finns gäller året ut är det inte realistiskt att tänka sig ett fysiskt möte. Organisationen avstår också från att hålla konferensen digitalt.
De som redan betalt deltagaravgiften ska få pengarna tillbaka.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson