2022-06-16 Miljö

Vi vet redan vad vi behöver veta - nu måste vi agera

Det får vara slut på att bara göra prognoser. Vi måste agera när det gäller klimatförändringarna. Nu. Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth när han talade på årets upplaga av Transportforum i Linköping, transportsektorns största återkommande konferens.

Konferensen är inte bara den största i sitt slag i Sverige utan i hela Norden. Normalt äger den rum i januari, men på grund av covid-19-pandemin sköts den upp med kort varsel till juni i år. Den håller på i dagarna två och årets tema är klimatanpassning.

Tomas Eneroth citerade FN:s generalsekreterare António Guterres som nyligen sagt att ”det vore en katastrof att inte göra mer för klimatet”.
– Klimatförändringarna är vår största utmaning och vi har pratat om det länge. Det får vara slut på att bara prata och göra prognoser. Vi vet hur det kommer att bli. Nu måste vi agera, underströk Tomas Eneroth.

Han berörde alla transportslagen i sitt tal, inte bara vägsidan, men när han kom till den så konstaterade han att Sverige är i dag det land i EU som har flest antal laddbara fordon i nybilsförsäljningen. Här gav han sig själv och sin regering beröm och menade att den drivit på elbilsutvecklingen. Han berömde även fordonsindustrin i Sverige som bland annat har som mål att allt stål i nya fordon ska vara fossilfritt tillverkat.
– Numera ligger svenska fordonstillverkare bra till. För tio, femton år sedan var jag inte särskilt imponerad, men i dag ligger man också på den tunga sidan långt fram när det gäller elektrifiering,


Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade på transportbranschens konferens Transportforum som pågår i Linköping. Årets tema är klimatanpassning.

2045 ska hela transportsystemet vara fossilfritt.
– Vi kan göra detta tillsammans. Jag träffade en man i Skåne nyligen som sa ”det är dyrt detta med el-lastbil, men jag måste ju göra mitt”, och det är så det är. Var och en måste göra sitt. Hela landet ska omfattas. Små orter får inte lämnas utanför, som Kosta i Småland till exempel, som jag själv kommer från.
Att orter och människor känner sig svikna och utanför skapar en grogrund för populism, underströk Eneroth.
– Vi måste göra vad vi kan under vår livstid för att inge hopp och framtidstro.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson/redakta