2020-12-04 Rättsfall

Villkorlig dom och samhällstjänst för svart övningskörning

Villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst. Det blev domen för den man i Karlskrona som stått åtalad för att ha övningskört illegalt i tusentals fall under flera år.

Den 49-årige mannen åtalades tidigare i höstas vid Blekinge tingsrätt för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Enligt domen, som nu har kommit, är han skyldig till dessa brott som förknippas med att han sedan 2015 bedrivit en omfattande illegal övningskörningsverksamhet. I denna verksamhet har bland annat funnits två bilar med dubbelkommando. Mannen dömdes till villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.

Blekinge tingsrätt gick i stora drag på och åklagarens linje, vilken var att 49-åringen ska ha bedrivit omfattande illegal övningskörningsverksamhet i vinstsyfte. Han har varken betalat skatt eller bokfört sina inkomster och har därför gjort sig skyldig till bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Enligt vad Skatteverket kallar en ”försiktig beräkning” har 49-åringen övningskört omkring 2 000 tillfällen per år och den årliga inkomsten från denna verksamhet ska ha legat på nära en halv miljon kronor.

Mannen har tidigare på grund av den icke anmälda näringsverksamheten skönstaxerats och tvingats betala 640 000 kronor till Skatteverket.

Text: Johan Granath  Foto: Staffan Gustavsson