2022-08-26 Trafiksäkerhet

Yrkesförarna fortsätter att bryta mot hastighetsgränserna

Folksam har för femte året i rad i mätt yrkesfordons hastighet på olika vägsträckor i Stockholm och Uppsala, och resultatet är dystert: 8 av 10 bussar kör till exempel alldeles för fort utanför skolor.

Ungefär 5 000 fordon fick sin hastighet uppmätt. Det handlar om tunga lastbilar, bussar, lätta lastbilar och personbilar. Gemensamt för dem är att de alla är försedda med någon form av företagslogga.

I 75 procent av samtliga mätningar ägde en hastighetsöverträdelse rum. Bussförarna var sämst på att hålla hastigheten. I mer än 80 procent av de mätningar som enbart rörde bussar kördes de alldeles för fort.

I genomsnitt körde yrkesförarna 9,7 kilometer i timmen över den tillåtna hastigheten på 30-vägar.

Folksams forskningschef Anders Kullgren är upprörd över resultatet.

– Vi har utfört den här typen av tester i fem år, dessvärre ser vi ingen förbättring, snarare tvärtom, säger han i ett pressmeddelande. De fortsatt ökade hastighetsöverträdelserna på gator med låga gränser tyder på att den ökade risken det innebär att orsaka skador på oskyddade trafikanter inte ses som särskilt allvarlig hos flertalet transportbolag. Det rimmar illa med FN:s mål om hållbara städer i Agenda 2030.

För fotgängare och cyklister fördubblas risken att bli allvarligt skadad när yrkestrafiken kör som den gör på 30-vägar. Folksam och Anders Kullgren föreslår olika åtgärder för att minska andelen fortkörningar, till exempel att trafiksäkerhetskrav införs vid upphandling av transporter. Ett annat förslag innebär att fler företag certifieras med ISO 39001. ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet. Företag som låter sig certifieras har färre hastighetsöverträdelser bland sina yrkesförare än andra jämförbara företag.

Folksam vill också se en rapportering av olika företags trafiksäkerhetsavtryck, på samma sätt som företag i dag kan rapportera om hur stort klimatavtryck de gör.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson