2021-09-13 Trafiksäkerhet

Yrkesförarna kör fortsatt för fort - taxi sämst på att hålla hastighetsgränserna

Yrkesförarna är dåliga på att hålla hastighetsgränserna. Allra sämst är taxi. Det visar en studie som Folksam har gjort på vägar i Storstockholm och Uppsala.

Studien har genomförts för femte året ni rad.
Med hjälp av NTF Öst har Folksam använt en fartkamera, av den typ polisen använder, för att mäta vilken fart yrkestrafiken håller på trafikerade vägar i och runt Stockholm och Uppsala. I år gjordes 5 321 mätningar under perioden 16 mars till 28 maj.

Mätningarna visar att i 70 procent av alla mätningar kör föraren för fort.
Den genomsnittliga hastighetsöverträdelsen är 8 kilometer i timmen, men i ungefär en fjärdedel av fallen handlar det om grövre överträdelser än så.
– Den största avvikelsen såg vi hos en taxi som körde i 131 kilometer i timmen på en 70-väg, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.
Taxi sticker ut, precis som tidigare.
– Mer än 80 procent av alla taxiförare kör för fort, fortsätter Anders Kullgren.

Högst andel överträdelser ser vi på 30- och 40-vägar. Det är alarmerande, menar Kullgren, eftersom det är där som risken är störst att köra på oskyddade trafikanter.
Många av 30-vägarna går förbi skolor. 79 procent av yrkesförarna bryter här mot vad lagen föreskriver. Det är en ökning jämfört med 2020 då ”bara” 64 procent av dem körde för fort på just de här vägarna. Samtliga bussar körde över hastighetsgränsen utanför skolorna, och 92 procent av alla tunga fordon som ingick i undersökningen gjorde detsamma, fordon som ”inte bara utgör mer skada vid en olycka utan också har sämre sikt än vanliga personbilar eller lätta lastbilar”. (Citat ur rapporten.)

Om det finns någon ljuspunkt är det väl att den genomsnittliga hastighetsöverträdelsen utanför skolorna var lägre i år än förra året: 2,7 kilometer i timmen 2021 jämfört med 6,1 kilometer 2020.
En annan ljuspunkt är att de företag som använder sig av ISO 39001 sköter sig bättre än företag som inte är iso-certifierade.
– De som är certifierade med ISO 39001 är bättre på att följa hastighetsgränserna, men likväl kör även många av dem för fort, och de sköter sig faktiskt sämre nu än vid tidigare mätningar.

Att trafiksäkerhetsforskarna på Folksam (likt sina kollegor på andra ställen) lägger så stor vikt vid hur just yrkestrafiken beter sig beror på att den enligt dem har stort inflytande på övrig trafik. Yrkestrafiken påverkar trafikrytmen, och de kollisioner som inträffar när yrkestrafiken är inblandad är ofta svårare eftersom många fordon är så tunga.
Men varför kör så många yrkesförare i stort sett konstant 5-10 kilometer över den hastighetsbegränsning som gäller?
– Jag tror att det är ett invant mönster, säger Anders Kullgren. För förarna sparar inte särskilt mycket tid.

Folksam föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med fortkörningarna, bland annat att trafiksäkerhetskrav ställs vid upphandling av transporter, att trafiksäkerhet blir en mer prioriterad fråga för företagsledningarna och att konsumenter över lag kräver en ökad rapportering av olika företags trafiksäkerhetsavtryck.

Text: Catarina Gisby  Foto: Staffan Gustavsson

Länk till Folksams studie här

Faktaruta:

Trafiksäkerhetsforskningen visar att 80 liv skulle räddas årligen om alla förare höll sig inom lagen och följde hastighetsgränserna.

En ökning på mer än 8 kilometer i timmen mer än fördubblar risken för oskyddade trafikanter att bli svårt skadade om de blir påkörda av ett motorfordon.

I Folksams mätning fanns tre av mätplatserna på 30-väg utanför tre olika skolor.

Hastighetsöverträdelserna har delats in i två grupper, mer än en kilometer i timmen och mer än tio kilometer i timmen. Överträdelser över tio kilometer i timmen klassas som grova.

Störst antal överträdelser finns på 40-vägar (89 procent kör för fort), 30-vägar (79 procent bryter mot hastighetsgränsen) och 60-vägar (76 procent rapporteras köra olagligt).