2021-05-11 Trafiksäkerhet

Bli en hjälte i trafiken du också!

Trafiksäkerhetskampanjer som riktar sig till en bred allmänhet har inte varit så vanliga på senare år, men nu pågår faktiskt en landsomfattande sådan med det hjälteklingande namnet Zhero. STR deltar i kampanjen, tillsammans med bland andra Polisen, forskningscentret Safer och Arbetsmiljöverket.

Övriga deltagande aktörer är Trafikverket, Transportstyrelsen, trafiksäkerhetsorganisationerna MHF och NTF, samt städerna Stockholm och Göteborg.

Zhero är en sammanslagning av orden zero (noll) och hero (hjälte). Meningen är att tankarna ska leda till Nollvisionen och att man ska göra associationen att den som följer de lagar och förordningar som gäller i trafiken, och visar omtanke om sina medmänniskor, är en hjälte.

– Alla som använder vägsystemet – privatpersoner, företag och organisationer – kan bidra till att förändra normer, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, i en kommentar.
STR:s tillförordnade ordförande Benny Gunnarsson understryker att god trafiksäkerhet, och strävan efter att bidra till möjliggörandet av Nollvisionen, är kärnan i det som STR och STR:s medlemmar står för.
– För oss som branschorganisation, med hållbart företagande i fokus, är det därför en självklarhet att stå bakom och sprida budskapet Zhero tillsammans med Trafikverket och övriga samarbetspartners, säger han.

Kampanjen Zhero är ett led i Trafikverkets regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området ”medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken”. Nollvisionen tar avstamp i säkra vägar, säkra fordon och säkra användare. Inom Zhero fokuseras på den säkra användaren.

Enligt en undersökning försäkringsbolaget Folksam hänvisar till anser fler än 9 av 10 personer att de visar hänsyn gentemot andra i trafiken. Det är andra människors bristande hänsyn som skapar sämre trafiksäkerhet…
En annan undersökning visar samtidigt att bara var tredje person anser att ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten är att hålla hastighetsgränserna, trots att forskningen visar att om alla verkligen höll hastighetsgränserna skulle cirka 100 liv räddas i den svenska vägtrafiken varje år.

Inom Zhero uppmärksammas också vikten av att olika företag måste ta ansvar för trafiksäkerheten i den egna verksamheten. Återigen lyfts frågan om trafiksäkerhetsavtryck, att det ska kunna redovisas på samma sätt som många företag i dag redovisar sina klimatavtryck.

Text: Catarina Gisby

Se kampanjfilmen med Johan Ulveson här