Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2018

Nummer 1: Utgivning vecka 13
Nummer 2: Utgivning vecka 25
Nummer 3: Utgivning vecka 40-41
Nummer 4: Utgivning vecka ca 50

Upplaga: Cirka 2 000 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

Mitt i Trafiken - Nr 3 2018
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om
 
 • Vem har tillsyn när studerande tjänstgör som trafiklärare?
 • Ny våg av 18-åringar – det gäller för alla parter att anpassa förarutbildningen i tid
 • Ta studielån till körlektioner? Vilka elever är berättigade? Och vad gäller för trafikskolorna?    
 • Fängelsedom överklagas. Uppmärksammat rättsfall kring illegal trafikskoleliknande verksamhet till hovrätten.
 • Böteslapp direkt – skärpt lag mot mobilsyndare i trafiken. Gäller från 1 oktober.
 • Stor ökning av dödade i trafiken under 2018. Årets första månader visar ett allvarligt trendbrott.
 • Hos bussbolagets egen trafikskola. Keolis startade en egen utbildning för att klara nyrekrytering av förare.
 • Finländsk förändring kan ge färre trafikskolor. Nytt regelverk kan minska antalet trafikskoleelever.
 • Förarutbildning i andra länder – överraskande skillnader.
 • Dela vägen tryggt – dystert läge. När Nollvisionen utvecklas åt fel håll – vilka åtgärder ger bäst resultat?
 • När allvarliga trafikbrott går ostraffade. I Malmö ¬pågår ett projekt som prövar företagsbot inom -yrkestrafikområdet.
 • STR:s remissvar om självkörande bilar.

Omslag MIT 3 2018_.jpg