Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2020

Kommer inom kort.

Upplaga: Cirka 1800 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

MIT nr 3, 2019, omslag.jpg
Mitt i Trafiken - Nr 1 2020

 
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om:

 • Simulator het nyhet – igen! Är bilsimulatorn på väg att göra comeback på trafik­skolorna i Sverige? Reportage från Karlstad trafikskola som börjat använda en ny simulator. 
 • Blåljussimulator ger efterlängtad träning. Med en ny simulator kan man ­träna riskfyllda situationer på ett sätt som inte är ­tillåtet i trafiken på allmän väg. 
 • Krockskydd efter manlig mall ökar riskerna för kvinnor. När säkerhetsdetaljer i bilar utformas efter en genomsnittlig manskropp växer skaderisken för kvinnor. Astrid ­Linder på VTI arbetar i ett projekt som utvecklar virtuella krockdockor som tar hänsyn till både kön, kroppsvikt och ålder.
 • Framtidens trafiksäkerhet. 25 experter på säkerhet i trafiken har djupintervjuats om sina ­tankar och idéer i en färsk rapport finan­sierad av Skyltfonden hos Trafikverket.
 • 2019 rekordår för svensk trafiksäkerhet. Efter 2018 års dystra olycksstatistik kom en välkommen nyhet. Antalet dödade i trafiken ifjol blev rekordlågt –  223 personer. Men ännu fler liv kan räddas med nya åtgärder. 
 • Ökad säkerhet med digital stängsling kan dröja. Trafikverket har presenterat en handlingsplan för att införa geofencing i svenska städer i större ­skala. Men tekniken förutsätter en bred teknisk upprustning. 
 • Elbussar snart i ett kvarter nära dig. Kollektivtrafiken i flera svenska städer och ­regioner har introducerat elbussar i full storlek. Ett stort ­genombrott för eldrivna bussar väntas de närmaste åren.
 • Alternativa bränslen på vägen till fossilfritt. I väntan på övergången till eldrift i trafiken behövs alternativ till fossila bränslen. Några exempel är flytande ­biogas, LBG och polyoximetylen dimetyl­etrar, OME. 
 • Nya platser på trafiklärarutbildningen och två nya utbildningsorter. Glädjande, men också ­något av ett dilemma, enligt STR.  
 • Mitt i Trafiken får ny digital plattform. Efter nästa nummer upphör Mitt i Trafiken som pappers­tidning. Men den uppstår samtidigt på webben och får en egen Face­booksida. Snabba medier med många fördelar.
 • Det här kan och vill ledamöterna i trafikutskottet. Mitt i Trafiken har intervjuat tre leda­möter i riksdagens trafikutskott om några av trafikpolitikens mest aktuella frågor.
 • Trafiksäkerhet i FN-perspektiv. Glo­bal trafiksäkerhet var ämnet för en FN-konferens i Stockholm i slutet av februari. Den tredje i sitt slag. STR:s avgående ord­förande Berit Johansson var där.