Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2019

Nummer 1: Utgivning vecka 12-13
Nummer 2: Utgivning vecka 24-25
Nummer 3: Utgivning vecka 40-41
Nummer 4: Utgivning vecka 50-51

Upplaga: Cirka 1800 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

Mitt i Trafiken - Nr 1 2019
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om
 

• Nya förslag om lämplighetstest för äldre förare saknar stöd i trafikstatistiken.

• Många människor som drabbats av synfältsbortfall fungerar bra som bilförare. Ändå återkallas körkorten för flertalet av de drabbade.

• Sedan årsskiftet redovisas förarprovsstatistiken för B-körkort på ett nytt sätt av Trafikverket. Trafikskolornas elever imponerar.

• Framtidens självkörande bilar måste ha ständig koll på förarens dagsform. Stressad? Arg? Okoncentrerad?

• En populär tredagars kurs i anpassad körkortsundervisning förbereder lärare som handleder elever med olika typer av svårigheter.

• Unga personer som är inblandade i trafikolyckor är oftare obältade, jämfört med äldre. Pojkar i åldern 14-16 var värst.

• Var tionde dödsolycka i trafiken är ett självmord enligt en analysgrupp hos Transportstyrelsen. Dubbelt så många som i Rättsmedicinalverkets bedömning.

• Antalet mötesolyckor med tung trafik fördubblades under 2018. Nu vill Trafikverket få de stora transportköparna att ställa hårdare krav på säkra transporter.

• Transportstyrelsens förslag till förändringar av förarutbildningssystemet är en besvikelse. De ursprungliga intentionerna om en genomgripande granskning har fallit bort, menar STR.

• Transportstyrelsens förslag visar att myndigheterna förstått problemen med dagens förarutbildning, enligt trafikforskaren Sonja Forward på VTI. Men de föreslagna åtgärderna löser bara några av problemen, menar hon.

• Transportstyrelsens Thomas Fahlander tar kritiken mot myndighetens förslag på förarutbildning på allvar. Men han tycker att myndigheterna har gjort sitt jobb.

• I staden Yaoundé i Kamerun finns inga  gatuadresser. Här gäller det att ha bra lokalsinne och minne för att hitta fram i stadsmiljön.