Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2019

Nummer 1: Utgivning vecka 12-13
Nummer 2: Utgivning vecka 24-25
Nummer 3: Utgivning vecka 40-41
Nummer 4: Utgivning vecka 50-51

Upplaga: Cirka 1800 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

Omslag MIT 2 2019.jpg
Mitt i Trafiken - Nr 2 2019

 
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om:
 
 • Illegala konkurrenter i Älvsbyn lurar körkortsaspiranter.
 • Intervju med politikern som, något oväntat, blivit ordförande i riksdagens trafikutskott.
 • Stort EU-projekt utvecklar virtuella krockdockor som simulerar hur såväl män som kvinnor och barn påverkas vid olyckor.
 • Antalet dödade i trafiken ökar kraftigt, men ingen kan förklara varför. Nollvisionen är i gungning. 
 • STR:s firade jubileum på riksmötet i Stockholm. Mötet kom att handla om STR:s framtid i en trafikmiljö som förändras i snabb takt.
 • Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning som ser över hela förarutbildningssystemet. 
 • Transportstyrelsen och ­Trafikverket avråder från en ny statlig utredning av förarutbildningen. Den skulle skapa osäkerhet och dra ut på processen, menar de.  
 • Infrastrukturminister Tomas Eneroth betonade på riksmötet att förar­utbildningen behöver moderniseras. Trafikskolorna blir fortsatt viktiga, även om skolornas roll förändras med ny teknik på vägarna, menar han.
 • En förarprövare på Trafikverket är avstängd från sitt arbete sedan april i år, misstänkt för mutbrott. En förundersökning pågår
 • Ett juridiskt bakslag för Trafikverkets arbete med att stävja fusk på kunskapsprovet. Kravet på intygande om att inte fuska visade sig inte klara en rättslig prövning. 
 • I Stockholms täta trafik uppstår en hel del konflikter. Forskare har kartlagt vad olika trafikantgrupper i storstaden stör sig på.