Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2019

Nummer 1: Utgivning vecka 12-13
Nummer 2: Utgivning vecka 24-25
Nummer 3: Utgivning vecka 40-41
Nummer 4: Utgivning vecka 50-51

Upplaga: Cirka 1800 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

MIT nr 3, 2019, omslag.jpg
Mitt i Trafiken - Nr 3 2019

 
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om:

 • Illegal verksamhets mörka skugga. Intervju med ekobrottsåklagaren Stefan Lundberg.
 • Nybildat granskningsråd, inrättat av STR, samlar tips om misstänkt brottslighet. Frågan är avgörande för våra medlemmar, menar STR:s förbundssekre­terare Christer Wickman.
 • ”Trafiklagstiftningen är ett oöverskådligt lapptäcke”. Åklagare Johan Bülow i Malmö menar att komplexa regler leder till osäkra trafikanter och sämre regelefterlevnad.  
 • Cyklister scannar mest. Två forsknings­projekt analyserar interaktionen mellan förare av motorfordon och cyklister.
 • Elsparkcyklar i stan – lagen sackar efter. Cirka 370 olyckor med elsparkcyklar har inträffat hittills i år. Nu höjs röster för nya åtgärder, både på ­lokal och nationell nivå. 
 • Strategi och handlingsplan för säkrare mc i Norge. Några av åtgärderna presenteras i tidningen.  
 • Yrkestrafiken eldar på hastigheten. Yrkesförarnas farthets drar med sig övrig trafik till högre genomsnittshastigheter, menar forskare.
 • Sakkunniga söker vägen mot säkrare trafik. Många av talarna på årets Tylösands­konferens lade fokus på beteende och användare – förarna måste åter sättas i centrum. 
 • Begreppet risk står i vägen för insikt i trafikutbildningen och bör fasas ut enligt psykologen Sören Nordlund.
 • Regeringens svar om förar­utbildningssystemet missar helheten, menar ­riksdagsmannen Sten Berg­heden. Sverige riskerar att stå med ett helt omodernt förar­utbildningssystem. 
 • Finska körkorts­tagandet alltmer likt det svenska. Konsekvenserna av den nya finska körkortslagen börjar nu märkas. Orosmolnen är flera.  
 • Hur klarar regionråden förbundets viktigaste prioriteringar för 2019-2020? På en utbildningsdag pejlades hur långt regionråden kommit.
 • Om händerna på ratten. I somras kom mediernas klickfavorit i repris. Johanna Edelönn på trafikskolan Kör Eco ger svar på tal.