Mitt i Trafiken

Mitt i Trafiken är STR:s egen branschtidning med fokus på kunskap om trafiksäkerhet.

www.mittitrafiken.se

Tidningen sänds, förutom till de drygt 700 utbildningsverksamheter som är anslutna till Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, till riksdags- och regeringspolitiker, myndigheter, journalister samt organisationer i och utanför Sverige. Plus förstås till enskilda prenumeranter med särskilt intresse för trafik och trafiksäkerhet.

Utgivningsplan för 2019

Nummer 1: Utgivning vecka 12-13
Nummer 2: Utgivning vecka 24-25
Nummer 3: Utgivning vecka 40-41
Nummer 4: Utgivning vecka 50-51

Upplaga: Cirka 1800 exemplar
Utgivning: Fyra nummer per år

Ansvarig utgivare:

Ordförande Berit Johansson | Redaktör: Redakta
Annonsering: info@str.se | annons-prislista

Mitt i Trafiken - Nr 4 2018
Det nya numret av Mitt i Trafiken innehåller bland annat artiklar om
 • Ut i tung trafik efter bara tolv timmars utbildning. Översyn av orimligheter med AM-kortet dröjer.
 • Många söker körkortslån. Över 6 000 personer har anmält intresse.
 • Razzia i Karlskrona mot misstänkta företag. En samordnad aktion mot illegal, trafikskoleliknande verksamhet.
 • Måltavla för bilisters aggressioner – hot och åthutningar i trafiken.
 • Upplagt för ilska! Forskningen visar varför det är bäddat för konflikt redan när vi startar bilen.
 • Ännu för tidigt att fasa ut människan. Stort projekt skärskådar gränssnittet mellan människa och teknik i framtidens fordon.
 • Lennart Svensson, trafikskoleägare, letar efter ett nyttigare liv. Efter ett överraskande hälsobesked vill han uppmärksamma andra trafiklärare på riskerna i yrket.
 • Vägen till en friskare vardag. YKB-utbildaren och trafikläraren Lina Törngren ger några goda råd.
 • Projekt B tar sig an STR:s framtidsfrågor.
 • Hög tid att göra upp med skumrasket i branschen. Om illegal övningskörningsverksamhet.
 • Fullt fokus på utredning av nytt förarutbildningssystem.
 • Hela världen vrålar bakom ratten.

 

MIT nr 4, 2018, omslag.jpg