2020-01-17

"Köra moped - digital" förändras 23 januari – se till att informera dina elever

Som vi tidigare berättat kommer en ny version av utbildningsmaterialet "Köra moped - digital" i slutet av januari. Alla elever som har det nuvarande utbildningsmaterialet kommer automatiskt att få det nya i samband med en uppdatering 23 januari.

Den nya versionen av Köra moped - digital lanseras 24 januari i samband med STR:s tvåhjulsmöte i Göteborg. Men redan dagen innan, 23 januari, kommer uppdateringen av materialet att påbörjas.

– Just den dagen får man vara förberedd på att det kan vara lite rörigt inne i materialet under tiden allting uppdateras. Uppdateringen kommer nämligen att genomföras successivt under dagen. Viktigt att känna till är att alla elever som har det nuvarande Köra moped - digital kommer att "hoppa över" till den nya versionen, säger Jimmy Ceihagen, verksamhetsansvarig för mc och moped på STR Service AB.

Materialet kommer att ha samma moment som tidigare. Men innehållet i respektive moment har fått ett lyft i den nya versionen av Köra moped - digital med en tydligare röd tråd och bland annat uppdaterade bilder, texter, bilder och övningar.

– Det är viktigt att informera eleverna som är inne i materialet om att det kommer att se annorlunda ut den 24 januari jämfört med hur det ser ut nu. Som lärare kan du be dina elever att jobba igenom nuvarande Köra moped - digital innan den 23 januari och sedan gå igenom den nya versionen när den väl är redo 24 januari, säger Jimmy Ceihagen och förtydligar:

– Varken lärare eller elev behöver göra någonting i samband med uppdateringen utan allt kommer att ske automatiskt. 

Under hela februari månad kommer det vara gratis att lägga till elever i Köra moped - digital - även för de utbildare som redan jobbar med de digitala utbildningarna. Jimmy Ceihagen menar på att det ger en bra möjlighet att testa den nya versionen av materialet.

– Ge gärna all personal elevinloggningar och lägg till Köra moped – digital för dem, så kan de titta på det i sin helhet. Det är ett bra tillfälle att prova materialet och planera för säsongen hur man vill jobba med det, säger han.

Läs mer

"En värdefull verktygslåda för mopedlärarna"

I slutet av januari 2020 lanseras ett helt nytt lärarstöd riktat till mopedlärare inom STR. Stödet innehåller tips, råd och inspiration för att hjälpa lärarna att både förnya och förbättra sin utbildning.
– En värdefull verktygslåda för mopedlärarna i deras dagliga arbete, säger Sanna Lindberg som varit med och arbetat med lärarstödet.

Klicka här för att läsa artikeln


Med fokus på mopedutbildningen - så går arbetet i projektet

Mopedutbildningen är ett av STR:s fokusområden de närmaste åren. Just nu pågår ett projekt som ska resultera i både en ny version av utbildningsmaterialet "Köra moped - digital" och ett nyskapat lärarstöd till lärarna. I den här artikeln kan du läsa mer om hur arbetet har gått hittills.

Klicka här för att läsa artikeln