2020-11-20 Coronavirus

Medlemsavgiften halveras under 14 månader för företagsmedlemmar

Med avstamp i Sveriges skärpta coronarestriktioner, där regeringen vill se sammankomster med max åtta personer som norm, har STR:s förbundsstyrelse fattat beslut om att halvera medlemsavgiften för företagsmedlemmar från och med november 2020 och under hela 2021.

- Vi är i en extrem situation där våra beslutsfattare är tydliga med att ett tak på åtta personer under en tid ska ses som norm i det viktiga arbetet med att minska smittspridningen. Vi vill genom beslutet kring medlemsavgiften bidra till att stötta medlemmarna i arbetet här och nu, men också på lite längre sikt, säger Mattias Glemfors, förbundsordförande.

Sammanlagt 2,1 miljoner kronor

Sammanlagt innebär halveringen av medlemsavgiften under 14 månader en kostnad för förbundet på 2,1 miljoner kronor. Detta finansieras genom extra utdelning från STR Service AB. Nedsättningen med 50 procent kommer att framgå på fakturorna under den aktuella perioden.

- Att halvera medlemsavgiften ger en direkt verkan och sänder förhoppningsvis en tydlig signal till medlemmarna, säger Mattias Glemfors.

STR:s ståndpunkt när det gäller de skärpta restriktionerna

Det finns möjlighet att göra olika tolkningar av ordningslagen kring vad som gäller för just vår bransch med anledning av de senaste restriktionerna med max åtta personer. Här har förbundsstyrelsen, tillsammans med många andra organisationer, tagit en viktig principiell ställning som handlar om att vara en bransch som tar ansvar i en allvarlig situation.

Läs mer om förbundsstyrelsens ställningstagande>>
Hur resonerar andra? Läs mer >>