2021-10-07 Utbildning

Etik- och moralfrågor: Nytt utbildningspaket för STR:s medlemmar

 

 

Vice ordförande Maria Stenman

STR Service håller på att ta fram ett nytt utbildningspaket kring etik- och moralfrågor på uppdrag av förbundets styrelse. Tanken är att det ska ligga till grund för en kontinuerlig diskussion ute på medlemsföretagen.
Hur beter vi oss mot varandra? Hur beter vi oss gentemot våra kunder?
Det är kärnfrågor som trafikutbildare ständigt måste ha i åtanke.

De medlemmar som deltog i det digitala medlemsmöte som Region Norr var värd för den 27 september fick testa ett första utkast till det nya utbildningsupplägg som STR Service, i samarbete med en arbetsgrupp bestående av tf ordförande Benny Gunnarsson, vice ordförande Maria Stenman och styrelseledamoten Helen Melchersson, håller på att skapa.

– Etik och moral är viktiga ämnen som vi ständigt måste jobba med och hålla aktuella, säger Maria Stenman. Alla som kommer till våra företag ska känna sig respekterade och sedda. Och det är viktigt att vi kollegor har en god ton oss emellan.
Det går inte att utgå ifrån att det finns en samsyn på varje enskilt medlemsföretag om hur man uppträder mot andra människor. Att hänvisa till personers ”sunda förnuft” går inte, för det förnuftet kan se helt olika ut från en individ till en annan.

Kanske bör varje företag skriva en uppförandepolicy? Eller ha etik och moral som en stående punkt på personalmötena?
– När vi gemensamt jobbar för en god arbetsmiljö skapar vi också en hållbar bransch, understryker Maria Stenman.
Sedan kan det vara viktigt att fundera på hur man kommunicerar sitt ställningstagande till kunderna. De ligger sannolikt i deras intresse att känna till hur utbildningsföretaget de vill anlita tänker. En genomtänkt policy är ju också en del av ett företags marknadsföring av sig självt.

Det har funnits ett utbildningspaket kring etik- och moralfrågor tidigare. STR tog fram det sedan en undersökning visat att det fanns körkortselever, framför allt kvinnor, som uppgav att de ofredats sexuellt under körlektioner. 

Av och till dyker det upp nya fall av det slaget som går till åtal. Mitt i Trafiken skrev till exempel för inte alltför längesedan om en trafiklärare i Norrköping som dömdes till villkorlig dom och dagsböter för fem fall av sexuellt ofredande.

I samband med att det förra utbildningspaket arbetades fram gjordes ett antal filmer som är lika aktuella då som nu. De finns tillgängliga för medlemmar som loggar in på ”mina sidor” på STR och tar sig vidare till ”mediearkivet”.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson