2023-02-09 Transportstyrelsen/Trafikverket

STR Förbund: Negativt att den digitala ledstången inte blir verklighet

STR:s ordförande Benny Gunnarsson är bekymrad över att det inte blir någon digital ledstång. En sådan hade kunnat förtydliga och hjälpa körkortstagaren att göra saker i rätt ordning, menar han.

Foto: Staffan Gustavsson

När planerna på att införa det som kallas digital ledstång väcktes, talades det bland annat om att ha särskilda avstämningstillfällen. Vid några viktiga punkter i utbildningen skulle handledaren och/eller trafikläraren i någon form av digitalt protokoll bocka av att eleven tillägnat sig en precis kunskap. Kanske sådant som att köra i mörker. Eller på motorväg. Eller någonting annat som är viktigt för att kunna bli en bra och trafiksäker bilförare.

Tanken var också att handledaren och/eller trafikläraren via sitt mobila bank-id skulle signera att eleven var redo att gå upp och göra förarprovet när eleven anmälde sig för att göra detta. Allt för att förhindra att eleven gick upp utan att vara tillräckligt förberedd.

– Vad händer med allt detta nu? undrar Benny Gunnarsson. Blir det ingenting av med det? Är frågorna fortfarande viktiga för Trafikverket? Det vet vi ingenting om i dag. Men att körkortselever är tillräckligt förberedda inför förarprovet måste vara målet.

Sedan många år tillbaka är det alltför många som chansar på att de ska klara uppkörningen och kunskapsprovet, vilket får till följd att väldigt många misslyckas, vilket kräver nya förarprov som man kanske fortfarande går oförberedd till och fortfarande misslyckas med, och så vidare.

– Nu verkar Trafikverket Förarprov och Kristina Hagberg mena att trafikskolorna ska informera mer, men vi informerar allt vad vi kan redan i dag, till exempel på introduktionsutbildningarna, så på vilket sätt skulle ännu mer information hjälpa? Det är också så att information för det mesta når dem som redan vill göra rätt, duktiga pojkar och flickor som gör allt enligt regelboken. Den digitala ledstången var tänkt som ett verktyg för att nå dem som vi inte självklart når annars, fortsätter Benny Gunnarsson.

Sammanfattningsvis tycker STR som förbund att det är negativt att den digitala ledstången inte blir verklighet.

– Vi har sett ledstången som ett led i en förbättring av utbildningssystemet. Det behövs krafttag för att få fram bättre förberedda körkortstagare, så vi är spända på vad som händer nu.

Trafikverket lägger digital ledstång på hyllan >>

Text: Catarina Gisby