2023-02-09 Transportstyrelsen/Trafikverket

Trafikverket lägger digital ledstång på hyllan

Trafikverket skulle låta utforma en digital ledstång för att det skulle bli lättare för körkortseleverna att utbilda sig. Men ledstången i form av ett konkret verktyg är lagd på hyllan. I nuläget handlar det inte om att bygga nya portaler, ny IT-miljö eller några appar, säger Kristina Hagberg, chef för Trafikverket Förarprov.

Foto: Staffan Gustavsson

Under 2018 och 2019 gjordes en översyn av förarutbildningsprocessen för B-körkort. Den genomfördes av både Trafikverket och Transportstyrelsen, och andra aktörer, som trafikskolorna, var också med och tyckte till om saker och ting.

Begreppet digital ledstång dök upp senare

Trafikverket presenterade 2021 en studie där de refererade till översynen och skrev att en av slutsatserna är att det fattas en ”samlad, neutral och lättillgänglig tjänst för information som utgår från den blivande förarens behov.” Arbetsnamnet för denna tjänst blev digital ledstång ”då behovet som ska fyllas kan ses som en ledstång som ska hjälpa den blivande föraren genom hela förarutbildningsprocessen.”

En bärande tanke i idén om en digital ledstång (och i ett tidigare förslag från STR som kallades för digitalt utbildningsprotokoll, DUP) var att körkortseleverna skulle göra saker i ”rätt” ordning och att momenten skulle kunna prickas av, av en handledare eller en trafiklärare. En förhoppning kring detta var att eleverna därmed inte skulle hoppa över delar av utbildningen och oförberedda gå upp och göra förarprovet. Att många gör det – och misslyckas eftersom de inte är tillräckligt utbildade – leder till omprov på omprov, vilket i sin tur skapar långa provköer.

Den digitala ledstången fick både ros och ris. Många utbildare blev till exempel oroliga för att den alltför mycket skulle likna utbildning. Då skulle ju Trafikverket bli en konkurrent.

Trafikverket lyssnade på kritiken och fortsatte att utreda

– Vi har beslutat att se över vilka förslag från förstudien om digital ledstång som vi kan jobba vidare med. I nuläget handlar det inte om att bygga nya portaler, ny IT-miljö eller appar, påpekar Kristina Hagberg. Det är nog många som har målat upp en sådan bild av det ursprungliga förarbetet. De delar vi kan arbeta vidare med kommer i stället att implementeras i Trafikverket Förarprovs befintliga kanaler.

Det handlar enligt Kristina Hagberg om att ”utveckla vår webb och våra sociala medier som är viktiga kanaler för att nå våra kunder, till exempel Ta körkort - www.trafikverket.se”.

– Vår förhoppning är att tydlighet i vår kommunikation både före, under och efter provet ska leda till att körkortstagarna får bästa tänkbara förutsättningar att utbilda sig till trafiksäkra, risk- och miljömedvetna förare, och i och med det klara provet på första försöket när de kommer till oss.

Vi skulle så klart vilja nå blivande körkortstagare långt tidigare än vad vi gör i dag.  

Vikten av kunskap ska lyftas fram, betonar Kristina Hagberg.
– Vi skulle så klart vilja nå blivande körkortstagare långt tidigare än vad vi gör i dag. Vi skulle också vilja att vi alla hjälps åt och pekar på de goda möjligheterna till information och kunskap som finns om både utbildning och prov längs körkortsresan. För den som ska ta körkort är det många delmoment, och ju tydligare de stegen blir desto bättre tror vi upplevelsen blir för den blivande föraren. Det tycker vi är viktigt utifrån ett medborgarperspektiv.

Vad kan trafikskolorna göra?

– Vi blir fantastiskt glada om vi i ett tidigt skede av körkortsprocessen får hjälp att visa att vi finns. Om körkortstagaren redan vid handledarutbildningen får kunskap om att Trafikverket Förarprov också har bra information, så är vi övertygade om att det bidrar till att körkortstagare får bättre kännedom om de kunskapskrav som ställs för att bli en trafiksäker förare och få godkänt på prov.

Text: Catarina Gisby

STR Förbund: Negativt att den digitala ledstången inte blir verklighet >>
Läs tidigare artikel om digital ledstång >>