2021-04-21 Driva trafikskola

STR söker tre förbättringscoacher

STR strävar efter att medlemsföretagen ska bli mer hållbara, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Därför söker förbundet nu tre så kallade förbättringscoacher som ska kunna stötta och inspirera kollegor till ett ännu mera ansvarsfullt företagande.

Trafikutbildarbranschen gör ett stort klimatavtryck. Det är ingen hemlighet. Många fordon är i rörelse, kanske inte dygnet runt men absolut under veckans alla dagar.
Under många år har STR haft aktiviteter och fortbildningar som syftat till att medlemsföretagens miljöpåverkan ska minska. STR har också haft satsningar som ska leda till att företagen blir lönsammare och arbetsmiljömässigt mera attraktiva.

Så här står det i STR:s verksamhetsplan:
”Det blir allt tydligare hur viktigt det är med hållbart företagande. Hållbart företagande innefattar både ekonomi, socialt och miljö och dessa delar hänger ihop.”
– Idén med förbättringscoacher har växt fram ur det här tänket, säger Andreas Nyman, regionråd i Region Öst. Miljön, arbetsmiljön och ekonomin, alla är de viktiga pusselbitar som vi som bransch behöver ta tag i för att kunna utvecklas.

Maria Stenman, förbundsstyrelseledamot från Region Norr, uttrycker samma sak.
– Alla bitarna är nödvändiga för att få till företag som fungerar bra. Det finns behov i största allmänhet att lyfta branschen. Många företag ligger till exempel ganska lågt när det gäller lönsamhet.

STR söker tre förbättringscoacher. https://www.str.se/aktuellt/nyheter/publika-sidor/forbattringscoacher/ Coacherna ska kunna hjälpa till med att analysera det enskilda företagets nuläge (enligt framtagen mall), prioritera vad som är viktigt, omvärldsbevaka och hitta nya vägar framåt, till exempel genom att hjälpa till med digitalisering. Coachen själv förväntas att främst arbeta på distans, digitalt.
Uppdragen kräver branschkännedom, ekonomiska kunskaper och/eller kunskaper i personalfrågor och/eller kunskaper i miljö och fordonsteknik.
Coachen bör ha egen erfarenhet av att driva företag effektivt och hållbart. Coachen ska också ha ett stöttande/coachande förhållningssätt, samt hjälpa till med att bygga upp en kunskapsbank kring företagande inom STR. Utbildning i internrevision är meriterande.

Kraven är rätt omfattande?
– Ja, jag tror att många tänker att man måste kunna väldigt mycket och att det kanske verkar avskräckande på en del, konstaterar Maria Stenman. Men tanken är inte att alla coacherna ska kunna allt. De ska komplettera varandra.
Andreas Nyman tror att det finns rätt många ”där ute” som skulle kunna vara rätt person för jobbet.
– Känner du att du brinner för och är engagerad när det gäller någon av ”pusselbitarna”, sök! uppmanar han. Och tillägger: Vi behöver dig!

Vilken roll kan en förbättringscoach spela?
– Jag tror att han eller hon kan göra jättemycket, svarar Maria Stenman. En hel del handlar om att man som företagare kör på i gamla hjulspår. Det gör man tills man blir ifrågasatt. Kanske behövs det inte några stora förändringar för att lyfta företaget.
Andreas Nyman håller med Maria Stenman om att många i branschen ”gör som de alltid har gjort”. Han kallar det att driva företaget ”genom framrutan”. Man lägger ner större delen av sin arbetstid på att vara pedagog och utbilda och väldigt lite tid på själva företagandet, om ens någon tid alls.

– Utmaningen för en coach är att närma sig var och en på rätt nivå. Man kan inte sätta målen för högt till en början, då tror jag att många värjer sig.
Många små steg leder framåt. Andreas Nyman vet det av egen erfarenhet. Efter sommaren räknar han med att hans egen trafikskola är hundra procent fossilfri på bilsidan. Men miljötänket började med att han bytte ut ramlösaburkarna mot kranvatten.

Andreas Nyman
– Utmaningen för en förbättringscoach är att närma sig den enskilda trafikskolan på rätt nivå, säger Andreas Nyman, Katrineholm. Det kan vara avgörande för om förändringsarbetet lyckas eller inte.
Maria Stenman
– Alla förbättringscoacherna behöver inte ha högsta kompetens inom alla hållbarhetsområden, betonar Maria Stenman, Lycksele. Jag tror att det är viktigt att understryka det. Coacherna ska komplettera varandra.

Text: Catarina Gisby Foto: Staffan Gustavsson