Instruktion för att rösta

Nu är det dags! Du som är representant för företagsmedlem i STR skall avlägga dina röster i valen till regionråd. Valen pågår 14-28 november 2022 och sker inne i plattformen EasyVote.

För att genomföra valen när det väl är dags: logga in i EasyVote med ditt BankID genom att klicka här eller följa länken ovan. Du som är representant och ska rösta i olika regioner loggar in med BankID och genom engångskod som skickas till din personliga e-post.

Vilka platser i respektive region ska tillsättas i årets val?
Region Tvärs: Ledamot och två suppleanter
Region Stockholm: Ledamot och två suppleanter
Region Norr: Ledamot och suppleant
Region Mitt: Sammankallande och suppleant
Region Öst: Sammankallande och suppleant
Region Väst: Sammankallande och suppleant
Region Syd: Ledamot och suppleant

Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

Om du får problem med att genomföra valen så kontaktar du info@str.se.