Instruktion för att rösta

Nu är det dags! Du som är representant för företagsmedlem i STR skall avlägga dina röster i valen till regionråd. Valen pågår 16-30 november 2021 och sker inne i platformen EasyVote.

För att genomföra valen när det väl är dags: logga in i EasyVote med ditt BankID. Du som är representant och ska rösta i olika regioner loggar in med BankID och genom engångskod som skickas till din personliga e-post.

Vilka platser i respektive region ska tillsättas i årets val?
Region Tvärs: Sammankallande
Region Stockholm: Sammankallande
Region Norr: Ledamot
Region Mitt: Ledamot
Region Öst: Ledamot
Region Väst:Ledamot
Region Syd: Ledamot

Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

Om du får problem med att genomföra valen så kontaktar du info@str.se.