Instruktion

Nu är det dags! Du som är representant för företagsmedlem i STR skall avlägga dina röster i valen till regionråd. Valen pågår 16-30 november 2020.

För att genomföra valen när det väl är dags: logga in i EasyVote med ditt BankID. Du som är representant för flera medlemsföretag loggar in med BankID första gången och vid nästa inloggning med engångskod som direkt skickas ut till dig.

Region Norr, Region Öst och Region Syd
Valen i din region skall utse en sammankallande ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du har en röst i varje val. Du kan välja att avlägga din röst eller att avstå från att rösta (rösta blankt) i båda valen.

Region Mitt, Region Tvärs, Region Stockholm och Region Väst
Valen i din region skall utse en ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du har en röst i varje val. Du kan välja att avlägga din röst eller att avstå från att rösta (rösta blankt) i båda valen.

Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

Om du får problem med att genomföra valen så kontaktar du info@str.se.