"Varför val varenda år?"

Vilka kan egentligen rösta? Och vad händer när röstningen stänger? I den här artikeln kan du ta del av vanliga frågor och svar kopplade till regionrådsvalet. Om du har övriga frågor kan du kontakta info@str.se.

 

Vilka kan nominera en person?
Vem som helt kan nominera. Du behöver därmed inte vara STR-medlem. Du behöver inte heller vara verksam i en verksamhet som är medlem i STR.

Vem kan jag nominera?
För att vara valbar i regionrådsvalet behöver den du nominerar vara representant för företagsmedlem eller person som är intressemedlem och som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot förbundet.

Om det finns personer som blivit nominerade som inte är representant eller intressemedlem person, kan de ansöka om intressemedlem person med hjälp av följande blankett. Observera att hedersmedlemmar inte är valbara.

Vilka platser i respektive region ska tillsättas i årets val?
Region Norr: Sammankallande och suppleant
Region Mitt: Regionråd och sammankallande (fyllnadsval)
Region Stockholm: Regionråd och suppleant
Region Tvärs: Regionråd och suppleant
Region Öst: Regionråd och suppleant
Region Väst: Regionråd och suppleant
Region Syd: Sammankallande och suppleant

Varför måste vi ha val varenda år?
Förtroendevalda inom STR har mandattid på minst 3 år. Regionråden består av tre ledamöter. För att få kontinuitet i arbetet och inte byta ut hela rådet samtidigt så välj en ledamot varje år och är då vald på tre år.

Vilka kan egentligen rösta i regionrådsvalet?
Alla representanter för företagsmedlemmar i STR.

Vad är ”51-procentsregeln” för någonting?
För att valet skall bli giltigt så skall enligt stadgarna minst 51 procent av de röstberättigade i varje region rösta.

Varför ska jag rösta? Min röst spelar väl ingen roll.
Regionrådsvalet utser de personer som skall företräda organisationen. Här har du som företagsmedlem möjlighet att välja den eller de som du själv har förtroende för när valet äger rum. Du kan alltså direkt påverka vem som styr STR och speciellt vem som styr just din regions arbete. Ta chansen att påverka framtiden!

Hur kommer processen se ut när röstningen är klar?
När valen är avslutade så tar valberedningen del av resultatet. Valberedningen har sedan en dialog med de inblandade kandidaterna för att få allas acceptans innan valresultatet presenteras för alla medlemmar.

Vad är valberedningens roll i valprocessen?
Valberedningen skall se till så att intresserade kandidater ställer upp i valen, berätta för kandidaterna vad uppdraget innebär, informera om ersättning, tidsåtgång med mera. Valberedningen är sedan behjälplig när valen genomförs, vilket sker genom samarbete mellan STR Service AB och företaget Cloud Connected som tillhandahåller valplattformen EasyVote.