Nominera en kandidat till valet!

Vem vill du ska vara med och leda din regions arbete i STR? Ta chansen att nominera personer inför det stundande regionrådsvalet. Skicka in dina nomineringar senast måndag 2 oktober 2023.

OBS. Nomineringsmöjligheten är nu stängd.

Vilka kan nominera en person?
Vem som helt kan nominera. Du behöver därmed inte vara STR-medlem. Du behöver inte heller vara verksam i en verksamhet som är medlem i STR.

Alla som blivit nominerade kontaktas av valberedningen och får frågan om de är intresserade av att gå vidare i processen. Valberedningen arbetar sedan vidare med de nominerade som är intresserade för att hitta kandidater till valet. Läs mer om processen genom att klicka här.

Vilka platser i respektive region ska tillsättas i årets val?
Region Norr: Sammankallande och suppleant
Region Mitt: Regionråd, sammankallande (fyllnadsval) samt två suppleanter
Region Stockholm: Regionråd och suppleant
Region Tvärs: Regionråd och suppleant
Region Öst: Regionråd och suppleant
Region Väst: Regionråd och suppleant
Region Syd: Sammankallande och suppleant