Region Syd

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Syd. Valet startar 16 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 30 november.

Valen i din region skall utse en sammankallande ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du har en röst i varje val. Du kan välja att avlägga din röst eller att avstå från att rösta (rösta blankt) i båda valen. Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

 
Mikael Sjöström
Kandiderar i båda valen

HEJ ALLA MEDLEMMAR I STR REGION SYD!

Jag är 49 år, gift med Karin. Mina barn, Malva och Alvin och hunden Mille. Driver Gerthsbo Trafikskola i Karlskrona. Arbetat 27 år som Trafiklärare med samtliga behörigheter men nu mest bil och mc. Om jag får förtroendet vill jag jobba med följande:

Medlemmarnas mål
Kortare väg Medlem-Region-Förbund. STR:s mål ska vara det medlemmarna önskar. En del medlemmar vill ha bättre STÖD. Verktyg och stöttning, till exempel heltäckande utbildningsmaterial, göra bra undervisningsplaner som vi faktiskt följer, göra det enkelt för oss att göra rätt gentemot till exempel Arbetsmiljöverkets krav och stöd att nå bättre lönsamhet. Det finns mycket att göra och STR:s arbete ska utgå från medlemmarnas vilja och behov.

Stötta, vägleda och ställa krav
Prioritet är att förbundet ska stötta alla medlemmar som gör ett fantastiskt jobb. Det ska vara lätt att göra rätt. Men vi måste städa i vår egen bransch och ställa krav på medlemmarna.

Framtidens trafiklärare
Jag är engagerad i fordonsutvecklingen (till exempel elbilar och automat). Snart går det inte att köpa en ny bil med manuell växel. Det är dags att anpassa lagarna till verkligheten och framtiden. Framtidens trafiklärare kommer jobba mycket annorlunda än dagens. Vi måste försöka ligga lite före för att hänga med. Det blir en spännande framtid.

Min kandidatur
Jag är glad om får förtroendet att påverka inom STR. Därför kandiderar jag till sammankallande i regionrådet och suppleantplats.


 
Pernilla Hjalmarsson
Kandiderar i båda valen

40-årig trafiklärare/receptionist från Ljungbyhed som nu varit i trafikskolebranchen i 10 år. Har de tre senaste åren suttit som aktiv suppleant och även 6 månader som ordinarie ledamot i STR Region Syd. Har varit involverad i olika projekt hos STR, alltifrån aSTRa WEB till kömätningar.

För mig är viktigt att det är medlemmarnas åsikter om STR:s framtid och övriga frågor som kommer fram och som vi i regionrådet ska jobba för. Digitala (och fysiska) möten är en viktig väg för att medlemmarnas åsikter ska komma fram till Regionråden.

Jag brinner för sammanhållning, gemenskap samt att vi i branschen ska hjälpa och stötta varandra, vi måste se varandra som kolleger och inte som konkurrenter, då når vi alla våra mål mycket enklare.

Mitt mål, om jag får förtroendet, är att jobba för att medlemmarnas röster kommer fram, jag har noterat en hel del åsikter som florerar på sociala medier, dessa vill jag fånga upp och ta fram för att jobba vidare med.

Jag ser mycket fram emot att eventuellt få förtroendet att jobba vidare inom STR, med de stora frågorna som framtidens utbildning samt krafttagen mot den illegala verksamheten.


 
Markus Andersson
Kandiderar i båda valen

Min bror Martin och jag äger Trossö Trafikskola där jag jobbar aktivt som trafiklärare, introduktionsutbildare och riskutbildare på behörighet B. Vi är oerhört stolta över vårt arv och våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb att driva skolan framåt tillsammans med oss. När jag inte jobbar så umgås jag med min fru Anke och mina två barn, Edgar och Emilia. Finns det tid över så ägnar jag mig gärna åt att fotografera och spela musik. 

ÖKAD LÖNSAMHET
För att utveckla en verksamhet krävs det att man vågar prova nya vägar samtidigt som man lär sig av det som redan är gjort. God lönsamhet är också en förutsättning för att kunna bedriva bra utbildning med kompetenta lärare. Ökad lönsamhet för trafikskolorna är något som jag skulle vilja jobba för inom STR.

TILLSAMMANS NÅR VI LÄNGRE
Branschen mår bra av samarbete. Samarbete mellan trafikskolor, samarbete med andra organisationer och samarbete med myndigheter. Vi är flera aktörer som vill mot samma mål och ett bra samarbete oss emellan gynnar alla. Ju mer vi lyckas med det desto större framgång kommer vi att nå. Detta är min övertygelse och något som jag vill jobba aktivt för.

DU ÄR VIKTIG
STR är en organisation som är beroende av sina medlemmar. Därför är det oerhört viktigt att lyssna på medlemmarna och ta tillvara på det som framförs på ett konstruktivt sätt. Du som medlem behöver känna att du får vara delaktig i utvecklingen och att de produkter, fortbildningar och tjänster som erbjuds är releventa för din vardag.