Region Syd

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar i Region Syd i regionrådsvalet 2023.

Valen i din region skall utse en sammankallande (mandattid: 3 år) och en suppleant (mandattid: 3 år). Valberedningen tolkar valresultatet när valet är avslutat och har en dialog med alla inblandade kandidater i varje region innan resultatet presenteras på STR.se.

Du röstar för att godkänna valberedningens förslag för de platser där bara en kandiderar.

 
Mikael Sjöström
Kandiderar till sammankallande

HEJ!

Jag är 52 år, gift med Karin. Mina barn, Malva och Alvin och hunden Mille. Driver Gerthsbo Trafikskola i Karlskrona. Under mina 30 år som Trafiklärare med samtliga behörigheter men nu mest bil och mc. Jag har som förtroendevald kämpat för att det ska löna sig att vara STR-medlem. Tyvärr är det fortfarande är en bra bit kvar i de arbetet. Jag ångrar att jag inte varit riktigt tydlig och ärlig med det för dig och andra medlemmar. Mitt val har varit att rikta kritik inåt och vara mer neutral eller positiv utåt. 

Ett bättre STR

STR:s produkter ska vara så bra så medlemmar och andra ska vilja välja dem. Tyvärr känner jag inte att vi idag är där jag skulle vilja att vi är. Bland annat saknas det grundläggande funktioner i de digitala produkterna och mina och många medlemmars förväntningar var högre än det levererade resultatet. Detta har jag jobbat hårt för inåt i organisationen. Nu måste vi växla upp så att det verkligen händer något. 

Jag är STR-blå och har en tro på att det går att göra bättre, det är det som gör att jag inte ger upp. Om jag får ditt förtroende så lovar att jobba för du och jag och andra STR-medlemmar ska få ett bättre STR. Jag ska jobba för att du och jag ska ha ett servicebolag som har produkter som vi är nöjda och stolta över. Jag är stolt över förbundets arbete med den politiska påverkan, denna drar dock alla trafikutbildare nyttan av. Vi måste få fler fördelar för dig som valt att vara STR-medlem. 

Tack för att du är STR-medlem


 
Björn Sjöberg
(heter Björn Stjernquist Sjöberg inne i EasyVote)
Kandiderar till sammankallande

Hej!

Mitt namn är Björn Sjöberg och jag är 41 år, utbildad Civilingenjör på KTH, uppvuxen och numera bosatt på Öland med familj. Dessförinnan bodde jag i Stockholm under 16 år vilket var en härlig tid som också medfört att jag kan titulera mig som hemvändare vilket tas emot med glädje på landsbygden. På fritiden är jag aktiv och tycker att det mesta kul och ger energi.

Sedan 4 år är jag VD för On Via Trafikutbildningar. Tillsammans med 230 kollegor bedriver vi utbildning på 32 orter runt om i Sverige. Detta gör att jag är väl insatt i olika verksamheter och deras lokala behov och förutsättningar, såväl strategiskt som operationellt.

Med lång erfarenhet från detaljhandel och flera väletablerade kedjor har jag skaffat mig en bred kunskap och djup förståelse för verksamhets- och affärsutveckling. Grundläggande för alla verksamheter är att det krävs en god ekonomi i balans för att kunna utvecklas kvalitativt över tid.

För mig är det självklart att STR har en viktig plats att fylla för Sveriges alla trafikutbildare och intressenter idag och i framtiden. Däremot är jag kritisk till hur STR och Servicebolaget har agerat kring beslut och införandet av ny försäljningsmodell och Optima, något som helt begripligt skapat splittring bland medlemmar. Detta är exempel på viktiga frågor som intresserar mig. Jag tror och hoppas att min kunskap och förmåga att tänka kritiskt men konstruktivt kan bidra positivt i framtida diskussioner och beslut om inriktningar ifall jag blir vald.

//Björn


 
Jörgen Rodian
Kandiderar till sammankallande och suppleant

Hej!

Jag har tidigare varit ordförande i STR syd, vilket var ett intressant och lärorikt uppdrag. Jag tycker det är oerhört viktigt att det är medlemmarnas åsikter som kommer fram till styrelsen för att ta korrekta beslut. Det är också väldigt viktigt att STR som förbund har en transparens och uppfyller alla gällande krav, och är informativ till medlemmar hur de får ut information från trafikskolor och hur informationen används och av vem. Förbundet har en viktig roll att ta tillvara medlemmarnas önskemål för att klara framtiden. Jag brinner för trafiklärarutbildningen och framför allt kvaliteten på blivande trafiklärare. Sitter som branschrepresentant i 3 olika trafiklärarutbildningar. 


 
Sofia Sjöström
Kandiderar till sammankallande och suppleant

Hej!

Jag brinner för att vi tillsammans ska leda utvecklingen av förarutbildningen och min ambition kommer vara att lyssna in branschens tankar och synpunkter i vår region. Jag ser STR som en stark part för att påverka frågor som rör förarutbildningen och där är branschens synpunkter viktiga!

I dagsläget är jag kursansvarig för trafiklärarutbildningarna i Helsingborg och Kungsbacka med en bakgrund som trafiklärare.

I min yrkesroll har jag därför bred kontakt med branschen, både med den enskilde trafikläraren såväl som med företagaren. Jag får även en indriekt kontakt genom mitt arbeta med lärarkandidater som kommer med många infallsvinklar och idéer som kommer från branchen och trafikskolorna.

Utöver kontakterna med branschen i mitt dagliga arbete ser jag på utbildningsrollen och trafiklärarens arbete på lite andra sätt idag. Detta tror jag kan gynna förbundet i de frågor som drivs inom bl.a. politisk påverkan och utveckling av branschen.

På min arbetsplats utbildar vi även för bland annat MC och tunga fordon, därför har jag tillsammans med mina kollegor, god insyn även i den delen av förarutbildningen och trafikutbildares arbete.

Jag tror på en välutbildad individ när det är dags att ta körkort, och detta vill jag ska bli norm, inte undantagsfall när man står med sitt körkort i handen.