Region Norr

Nedan kan du läsa mer om de personer som kandiderar för posten som regionråd i Region Norr. Valet startar 15 november. Kom ihåg att lägga din röst senast 29 november.

Valet i din region skall utse en ledamot i regionrådet och en suppleant, båda med en mandattid på tre år. Du som röstberättigad har två röster i valet, du kan alltså rösta på två kandidater. Vill du bara avge en röst eller väljer du att rösta blankt (ingen röst) så är detta fullt möjligt. Valberedningen föreslår att vinnaren i valet blir ledamot i regionrådet och tvåan i valet blir suppleant. Om berörda kandidater inte är nöjda med detta förslag så förhandlar man fram en annan lösning tillsammans med valberedningen.  

 

 
Micael Cermenius
Hej! Micke heter jag och är sittande regionråd vars plats ni nu röstar om. Jag har nu suttit i två år och genomgått nystarten för den nya organisationen. Det har varit en period där många frågetecken har rätats ut till utropstecken. Men mycket arbete återstår. Mina ambitioner i rådet om jag blir vald igen kommer vara att få tillbaka kommunikationen mellan oss medlemmar. Jag skulle vilja att alla ska känna en gemenskap till Region Norr och i förlängningen hela förbundet. Om du vill ha mig som ledamot så är jag tacksam för din röst.


 
Anders Näslund
Ranheimers trafikskola, ett Boden-företag som startade 1950, och sedan cirka 5 år även med filial i Luleå. Vi utbildar på AM, snöskoter, intro B. BE, B96: MC R1b, R2b. R1 Mc. Vi var även med från starten av R2 mc har men sedan ifjol har vi pausat denna utbildning. Vi valde även att agera likadant med YKB utbildningarna. Allt detta på grund av lärarbrist.

Vem är jag: 55 år gammal, med två utflugna grabbar. Fritidsintressen massor många men bland annat fordon och skidåkning är något som roar. 1985 gick jag min lärarutbildning. Var verksam som B lärare i några år, men tyckte inte att jag hade så mycket att ge mina kunder. År 2005 tog jag åter klivet tillbaka in i branschen som konsult och sedan 2010 som ägare av Ranheimers trafikskola.

Om jag blir regionråd är min ambition att verka för:

Att återta positionen på marknaden som det naturliga valet vid all förarutbildning. Att inte låta den svarta marknaden och till exempel Trafikverket vara större utbildare än trafikskolan. Att lärarkåren känner en yrkesstolthet och att vi lärare tillsammans jobbar mot tydliga mål,som gör att vi i trafikskolebranschen känner att vi gör nytta. Och att våra kunder, myndigheter folkvalda mm märker av att det kvalitativa arbetet gör framsteg för trafiksäkerheten. Samt att de känner förtroende för oss utbildare.

Att hitta system och modeller som gör att det även i framtiden finns trafikskolor, utbildare även på de mindre orterna.


 
Patric Persson
Hej! Jag heter Patric och är 44 år och driver Umeå-Vännäs Trafikskola sedan 2002. Har 2 barn på 5 och 1,5 år. På fritiden ägnar jag gärna tid för träning, fram för allt cykling. Har tidigare suttit i styrelsen i STR Västerbotten och sitter idag som ordförande i ledningsgruppen för Trafiklärarutbildningen på Liljaskolan.

Mina ambitioner som regionråd skulle vara:

- Att kunna vara med och påverka trafiklärarutbildningen så att de nyexaminerade trafiklärarna är anpassade för branschen, men framförallt få fler trafikskolor att engagera sig mer i trafiklärarutbildningen. Vi har ju en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka utbildningen och våra blivande trafiklärare/anställda.

- Skulle även vilja utveckla en 2-hjulsgrupp(AM och MC) där vi trafikskolor utvecklas och har en mer samsyn i utbildningen och ett större samarbete. Vi har ju en jättemöjlighet att kunna påverka ungdomars(AM) attityd och insikt i trafiken.