Vad händer på Kinnekulle 2020?

Totalt är det 3 dagar med nulägesrapporter, nöje, uppdateringar, läromedel, mingel, pedagogik, utbyte med kollegor, arbetssätt och så vidare. Allt för att ni ska få inspiration till den stundande säsongen och förser eleverna med den kunskap och de färdigheter som de behöver för att bli säkra trafikanter.

STR:s tvåhjulsgäng håller i dagarna och har med sig representanter från myndigheter och olika hojmärken. Provkörning av mopeder (främst el-mopeder) och motorcyklar kommer finnas! Läs mer under fliken Medverkande.

Vi kommer under dagarna röra oss mellan sal, banor och allmänna vägar. Ta med moped till mopedkursen och mc till mc-fortbildningen.

Boka båda kurserna – betala för en!

15-16 september - Mopedkurs
Moped är ett av STR:s tre prioriterade fokusområden och Transportstyrelsen har moped som ett av sina fokus för tillsyn både under 2019 och 2020. Bakgrunden är svikande resultat på Trafikverkets kunskapsprov AM.

Transportstyrelsen sektion tillsyn kommer finnas på plats för att informera om hur tillsyn för AM  går och prata om deras slutrapport för 2019. STR Service kommer visa det digitala läromedel Köra moped – digital  och vad som finns på Möts & Lär som stöd till er utbildare.

Ett grymt tillfälle att vara med och få information om hur du kan utveckla din utbildning.

15 september är vi på Best Western Jula i Skara
16 september är vi på Kinnekulle Ring för mopedkörning och även provköra utställarnas fordon

Mc-fortbildning 16-17 september
För 7 år sedan befann vi oss på Kinnekulle för mc-fortbildning, nu är det äntligen dags igen!

Innehållet i mc-fortbildningen 2020 är byggt utifrån vad gruppen Samverkan moped och mc kommit fram till så här långt. Gruppen är samverkan mellan STR, Transportstyrelsen, Trafikverket, TR och SMC. Dessa parter har kontinuerligt träffar för att prata om hur utbildning, prov och fortbildning bäst görs för att spegla verkligheten och forma säkra förare.

Broschyren Säker motorcyklist som är ett resultat från arbete i Samverkan moped och mc. Ett gemensamt tankesätt för att nå samsyn kring vad som kännetecknar en säker förare. Den förare som tänker och kör säkert, bör ju rimligen få körkort och klara sig bra ute i verkligheten på egen hand. Detta tankesätt kommer påverka utbildning, prov och fortbildningarna framgent. Missa inte att vara med på denna utveckling.

Broschyren Säker motorcyklist ska hjälpa både kommande körkortstagare och befintliga mc-förare i deras kontakter med utbildare, myndigheter och fortbildare. För alla parterna är samsynta och det kommer spegla hur mc-förarnas utbildningar, prov och fortbildningar ser ut framgent.

Så kom till Kinnekulle 2020 och var med på den utveckling som pågår!

Väl mött
// STR:s tvåhjulsgäng - Andreas, Jimmy, Johan, Mattias och Tobbe.