Vad händer på Kinnekulle 2020?

Totalt är det 3 dagar med nulägesrapporter, nöje, uppdateringar, läromedel, mingel, pedagogik, utbyte med kollegor, arbetssätt och så vidare. Allt för att ni ska få inspiration till den stundande säsongen och kan förse eleverna med den kunskap och de färdigheter som de behöver för att bli säkra trafikanter.

STR:s tvåhjulsgäng håller i dagarna och har med sig representanter från myndigheter och olika hojmärken. Provkörning av mopeder (främst el-mopeder) och motorcyklar kommer finnas! Läs mer under fliken Medverkande.

Vi kommer under dagarna röra oss mellan sal, go-kartbana, motorbanan, offroadspår och allmänna vägar. Ta med moped till mopedkursen och mc till mc-fortbildningen.

Boka båda kurserna – betala för en!

14–15 april - Mopedkurs

Moped är ett av STR:s tre prioriterade fokusområden och Transportstyrelsen hade moped som ett av sina fokus för tillsyn under 2019. Bakgrunden är svikande resultat på Trafikverkets kunskapsprov AM.

Transportstyrelsen sektion tillsyn kommer finnas på plats för att informera om hur tillsyn för AM har gått och hur deras slutrapport för 2019 lyder.
STR Service kommer visa vad arbetet kring mopedutveckling 2019 ledde fram till. Nytt digitalt läromedel Köra moped – digital till mopedeleverna i Elevcentralen och ett antal lärarstöd i Möts & Lär. Samt berätta om vilket arbete som görs under 2020 för moped.

Ett grymt tillfälle att vara med och få information om hur du kan utveckla din utbildning.

14 april är vi på Lundsbrunns kurort – ingen mopedkörning planerad
15 april är vi på Kinnekulle Ring för mopedkörning och även provköra utställarnas fordon

15–16 april - Mc-fortbildning
För 7 år sedan befann vi oss på Kinnekulle för mc-fortbildning, nu är det äntligen dags igen!

Innehållet i mc-fortbildningen 2020 är byggt utifrån vad gruppen Samverkan moped och mc kommit fram till så här långt. Gruppen är samverkan mellan STR, Transportstyrelsen, Trafikverket, TR och SMC. Dessa parter har under 2019 haft ett antal träffar för att prata om hur utbildning, prov och fortbildning bäst görs för att spegla verkligheten och forma säkra förare.

Samverkan moped och mc har kommit fram till ett gemensamt tankesätt för att nå samsyn kring vad som kännetecknar en säker förare. Den förare som tänker och kör säkert, bör ju rimligen få körkort och klara sig bra ute i på egen hand. Detta tankesätt kommer påverka utbildning, prov och fortbildningarna framgent, med start redan 2020.

Tankarna håller just nu på att sättas ihop till en skrift som kommer spridas och ligga till grund vid parternas respektive fortbildningar. Skriften är tänkt att hjälpa både kommande körkortstagare och befintliga mc-förare i deras kontakter med utbildare, myndigheter och fortbildare. Är parterna samsynta så speglar det hur vi arbetar och hur mc-förarnas utbildningar, prov och fortbildningar ser ut.

2020 kommer vara ett händelserikt år för oss i branschen, så häng med till Kinnekulle och stå startklar inför säsongens moped och mc-utbildningar!

Väl mött!

Hälsningar STR:s tvåhjulsgäng
Andreas, Jimmy, Johan, Mattias och Tobbe