Mediebevakning

I media skrivs mycket som är relaterat till trafikskolor och trafikutbildning. STR abonnerar på denna omvärldsbevakning och väljer dagligen ut det som bedöms vara mest intressant för branschen enligt nedan.

Just nu har vi problem med inläsningen av nyheter. Felsökning pågår.{{result.Message}}