Mediebevakning

I media (etermedia, digital- och tryckta medier) skrivs mycket som är relaterat till trafikskolor och trafikutbildning. STR abonnerar på denna omvärldsbevakning och selekterar dagligen det som bedöms var mest intressant för branschen enligt nedan.