Mediebevakning

I media skrivs mycket som är relaterat till trafikskolor och trafikutbildning. STR abonnerar på denna omvärldsbevakning och väljer dagligen ut det som bedöms vara mest intressant för branschen enligt nedan.{{result.Message}}