2020-11-02 Coronavirus

Fortsatt viktigt att vidta åtgärder för minskad smittspridning

Vi har de senaste dagarna blivit varse att smittspridningskurvorna pekar åt fel håll vilket gör att vi alla måste hjälpas åt för att minska smittspridningen, trots eventuell coronatrötthet.

Smittspridningen har ökat mer i vissa regioner vilket gör att Folkhälsomyndigheten har utfärdat lokala allmänna råd. VI på STR följer utvecklingen mycket noga och står i ständig kontakt med de myndigheternas centrala kontaktpersoner. På måndagsmorgonen fick vi besked från Trafikverket Förarprov att det i nuläget inte har skett några förändringar som påverkar vår bransch. Om så sker blir vi informerade och ser direkt till att våra medlemsföretag får relevant information, för att kunna vidta de åtgärder som behövs.

I det här läget är det extra viktigt att vi alla ser över och upprätthåller rutinerna så vi kan ge en trygg och säker trafikutbildning. Jag instämmer i det nu så myntade uttrycket att vi alla måste hålla i och hålla ut, säger Mattias Glemfors, STR:s förbundsordförande.  


Vi vill påminna om den coronarelaterade informationen som finns på vår webbsida. Bland annat har vi tidigare tagit fram en checklista som stöd för våra medlemmar, och den är fortfarande högst aktuell. Det är därför en god idé att gå igenom den och bocka av de åtgärder som din trafikskola har vidtagit, samtidigt som vi vill uppmana till att se över om det kanske går att vidta flera åtgärder än tidigare. Ett exempel kan vara att använda munskydd i samband med lektioner.

Folkhälsomyndighetens webbsida uppdateras kontinuerligt med information och riktlinjer och vi rekommenderar att följa utvecklingen där. Bland annat görs en informationsinsats för unga, i form av bland annat affischer för skolor som kan laddas ner och skrivas ut för att informera på plats. Dessa kan även fungera på trafikskolor. Det finns också bilder för nedladdning som kan användas för information på till exempel webbsidor och i sociala medier.

Länkar för mer information:

Folkhälsomyndighetens webbsida
Lokala allmänna råd
Affischer och bilder för nedladdning hos Folkhälsomyndigheten
STR:s Coronachecklista
Munskydd med STR-logga på förpackningen
STR:s frågor och svar kring Coronaviruset