2017-02-02 Lagar/regler Transportstyrelsen/Trafikverket

Ändrade regler för körprov B96, C1 och C1E

Den 1 juli 2017 ändras Transportstyrelsens regler om förarprov för utökad B-behörighet (kod 96) samt behörigheterna C1 och C1E. Förändringen för B96 rör endast den som planerar att göra körprovet i fordon med en automatisk växellåda och för C1 och C1E rör kravet på färdskrivare.

Om du från den 1 juli 2017 gör körprovet för utökad B-behörighet (kod 96) i en automatväxlad bil, utfärdas ditt nya körkort med villkor automat (kod 78). Det innebär att du enbart får köra bilar med automatisk växellåda, när fordonskombinationen kräver utökad B-behörighet.

Behörighet C1 och C1E

Samma dag tas ett undantag bort för den som gör körprov för någon av behörigheterna C1 och C1E. Ett godkänt körprov i ett fordon som saknar färdskrivare innebär att den nya behörigheten begränsas med villkorskod 97. Kod 97 betyder att föraren inte är behörig att köra fordon som kräver behörighet C1eller C1E om transporten omfattas av regler för färdskrivare.

Undantaget upphör

I dag finns ett undantag för de som har en annan körkortsbehörighet att köra fordon då färdskrivare krävs - till exempel C eller D. Undantaget innebär att de som redan har en sådan behörighet inte får villkor 97 på körkortet, även om färdskrivare saknas vid prov för C1 eller C1E. Detta undantag upphör att gälla 1 juli 2017.