EcoDriving

EcoDriving är ett utbildningspaket som lär dig att köra ekonomiskt och sparsamt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. EcoDriving innehåller de senaste rönen om energibesparing och vad som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Vem passar utbildningen för?

Vi har utbildningspaket för olika typer av fordon: EcoDriving för personbil, Heavy EcoDriving för buss/lastbil samt Working EcoDriving för arbetsmaskiner.
EcoDriving vänder sig såväl till privatpersoner som till företag, kommuner och organisationer som vill utbilda sin personal i sparsam och miljövänligare körning. Konceptet används av trafikskolor, gymnasieskolor och andra utbildningsföretag.

Hur mycket kan jag spara?

Hur stor besparing du kan göra genom att gå EcoDriving-utbildningen beror mycket på hur du kört innan, men genom ett förändrat körsätt kan du ofta minska drivmedelsförbrukningen med 10 %. Genom att köra miljöanpassat sparar du in pengar på bland annat lägre drivmedelsförbrukning och mindre slitage på däck och fordon, plus att du gör miljön en tjänst genom lägre utsläpp av koldioxid och andra ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Om EcoDriving

Utbildningen utarbetades i samarbete med företag och myndigheter i Finland och har sedan bearbetats och anpassats för svenska förhållanden av STR med stöd av dåvarande Vägverket och Energimyndigheten.