CERO

Genom samarbete, kunskap och engagemang arbetar STR proaktivt med vårt hållbarhetsarbete och vi arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen i samband med arbetsrelaterade resor, vid både pendling och arbetsresor. I arbetet inkluderar vi såväl förtroendevalda som personal och konsulter vid kansliet.

Sedan 2017 deltar STR i CERO, som är en förkortning av Climate and Economic Research in Organizations. CERO är ett koncept och ett verktyg som är utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Genom att delta i CERO analyseras årligen vårt resebeteende och vår acceptans för alternativa åtgärder. Modellen CERO utvecklades i en doktorsavhandling vid KTH och har implementerats i mer än 100 företag och offentliga organisationer i Sverige.

Vårt beteende och resmönster analyseras varje år och redovisas i en rapport, där våra resultat jämförs med resultaten från föregående år. Våra resultat jämförs också med övriga företag och organisationer som är anslutna till CERO.

När den femte årliga CERO-analysen av våra resor genomfördes i februari 2021 visade rapporten att i jämförelse med samtliga företag och organisationer som ingår i CERO-arbetet var STR bäst med lägst utsläpp per capita. Vid en jämförelse där även kommuner ingår hamnar STR på femte plats.


Ta del av STR:s CERO-rapporter:

STR CERO-rapport 2021 >>
STR CERO-rapport 2020 >>
STR CERO-rapport 2019 >>
STR CERO-rapport 2018 >>
STR CERO-rapport 2017 >>

Läs mer om CERO >> 

Relaterade artiklar:
STR i topp med stor minskning av utsläpp >>
2019 års CERO-rapport nu sammanställd >>